Limburgse gemeenten willen verder met wietteelt

De gemeenten Maastricht en Heerlen willen hun plannen voor gereguleerde wietteelt doorzetten, ondanks dat de Tweede Kamer de gemeenten daarvoor geen ruimte willen geven. Een motie van de PvdA in beide gemeenteraden diende een motie in waarin werd voorgesteld de maatregelen door te zetten, ondanks het besluit van de Tweede Kamer.

De PvdA Maastricht stelde in eerste instantie in de motie dat de gemeente ‘het Haagse dictaat naast zich neer diende te leggen’, maar dat werd er uitgehaald. Dat meldt 1Limburg. De raad wilde de nieuwe burgemeester van Maastricht, Annemarie Pen, niet dwars zitten: een dergelijk standpunt zou haar in moeilijkheden brengen om in Den Haag zaken voor elkaar te krijgen.

Wel is besloten om de maatregelen om het reguleren van wietteelt voort te zetten. Naast Heerlen sluit ook Venlo zich bij het initiatief aan.

De burgemeester van Heerlen wil wel eerst het onderzoek van hoogleraar Piet Hein van Kempen afwachten. Hij onderzoekt of het verbieden van gereguleerde wietteelt tegen de internationale mensenverdragen zijn.