Lopende alcoholslot-zaken gaan op de schop

De uitspraak van het gerechtshof in Den Haag, dat iemand die met teveel alcohol op niet zowel een alcoholslot in de auto kan krijgen als een strafoplegging, kan gevolgen hebben voor andere strafzaken. De uitspraak zou in ieder geval consequenties moeten hebben voor nog lopende strafzaken waarin het alcoholslot speelt. Dat zijn er vele tientallen. 

Bevestiging

Een veroordeelde cliënt van advocaat Frank van Ardenne wil een herziening in zijn zaak aanvragen bij de Hoge Raad en eventueel het Europese Hof er naar laten kijken. Van Ardenne: 'Deze uitspraak is eindelijk een bevestiging van wat de advocatuur al vanaf het begin stelt. Het alcoholslot via het CBR is een zodanige straf dat een strafrechtelijke sanctie in strijd is met ne bis in idem-principe. Je mag mensen niet twee keer straffen voor hetzelfde feit.'

Proefproces

Volgens Van Ardenne is er wel een probleem bij het aanvragen van een herziening omdat in het algemeen de Hoge Raad rechtsdwalingen door eerdere rechtscolleges niet zonder meer ziet als een nieuw feit. Van Ardenne: 'De gang van zaken is volgens mijn cliënt echter zo onrechtvaardig dat hij daar graag een proefproces voor wenst te starten.'

Als deze revisieaanvraag zou slagen zijn er duizenden vergelijkbare gevallen die dit ook zou betreffen. Maandag bepaalde het gerechtshof dat een door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) opgelegd alcoholslot niet zuiver een ‘bestuursrechtelijke maatregel’ is maar ook dient te gelden als straf.