Man (48) moet ruim miljoen euro terugbetalen aan Staat voor witwassen

Man (48) moet ruim miljoen euro terugbetalen aan Staat voor witwassen

De rechtbank in Zutphen heeft donderdag een 48-jarige man uit Renkum en een 36-jarige vrouw uit Arnhem veroordeeld tot het terugbetalen van respectievelijk 1.079.164,32 euro en 12.608,31 euro aan de Staat. Deze bedragen hadden de man en de vrouw verdiend met onder andere witwassen.

Drie jaar cel

De man richtte veel bedrijven op. De vrouw werkte op papier voor deze bedrijven. Bij verschillende banken werd vervolgens met behulp van valse werkgeversverklaringen voor grote geldbedragen aan leningen afgesloten. Daarmee werden dure aankopen gedaan. Op 9 juni 2022 veroordeelde de rechtbank de man voor oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Hij kreeg hiervoor drie jaar gevangenisstraf.

De vrouw werd diezelfde dag veroordeeld voor witwassen en kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 140 uur.

Vordering OM

Naar aanleiding van deze veroordelingen vorderde het Openbaar Ministerie het ontnemen van het wederrechtelijk verkregen voordeel, namelijk 1.911.597,17 euro voor de man en 111.637,83 euro voor de vrouw.

Lager bedrag

De rechtbank komt ten aanzien van de man tot een lager bedrag, nu niet blijkt dat de man van alle in het ontnemingsdossier genoemde bedragen voordeel heeft genoten. Het te ontnemen bedrag is onder andere gebaseerd op de winst uit zijn illegale bedrijven en het verschil tussen zijn legale contante inkomsten en zijn contante uitgaven.

Vrouw moet minder terugbetalen

De rechtbank oordeelt dat bij de vrouw nog niet kan worden vastgesteld dat het volledige bedrag haar tot voordeel heeft gestrekt. Daarom komt de rechtbank tot een lager bedrag. De rechtbank oordeelt dat de vrouw ná haar uitdiensttreding in totaal nog 14.009,23 euro ontving van het bedrijf onder de vermelding ‘salaris’. Uit het dossier blijkt niet van een rechtsgrond voor deze betalingen, zoals bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst. Daarom oordeelt de rechtbank dat het bedrag van 14.009,23 euro als wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden beschouwd.

Redelijke termijn overschreden

De procedure in beide zaken heeft bijna drie jaar geduurd, waarmee de redelijke termijn met een jaar is overschreden. De man krijgt daarom een vermindering op de betalingsverplichting van 5.000 euro en de vrouw een vermindering van 1.409,23 euro.