Marc W. krijgt 6,5 jaar cel in Nederland

De Amerikaanse straf van de 46-jarige Marc W. uit Lelystad is door de rechtbank Utrecht  omgezet naar 6,5 jaar gevangenisstraf. W. werd in 2014 in de Verenigde Staten veroordeeld tot 10 jaar en 1 maand gevangenisstraf voor het verhandelen van drugs via webshops.

Webshop

Dat gebeurde nadat hij op 13 april 2012 werd aangehouden in Nederland en op 17 april 2012 werd uitgeleverd aan de Amerikaanse autoriteiten. In de VS is hij veroordeeld voor het verhandelen van grote hoeveelheden LSD, MDMA en marihuana in de periode maart 2006 tot en april 2012. De drugs verkocht hij samen met een mededader vanuit een webshop over de hele wereld. Tot 4 februari 2014 zat man in Amerika vast. Vervolgens is hij overgeleverd aan Nederland en zit hij sindsdien vast in Nederland.

Omzetting

Door de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) is het voor een verdachte mogelijk een buitenlandse gevangenisstraf uit te zitten in Nederland. Ons land heeft een verdrag met Amerika die deze strafoverdracht mogelijk maakt. De rechtbank Utrecht bekeek de zaak op 7 juni 2016 opnieuw om de strafmaat naar Nederlandse maatstaf te bepalen. Hierbij is rekening gehouden met de internationale gevoeligheden. Al te grote veranderingen kunnen de werking van de verdragen met Amerika op het spel zetten.

Strafverzwarend

De rechtbank vindt net als de Amerikaanse rechters dat een langdurige gevangenisstraf passend is. Bij de beoordeling van de straf is gekeken naar straffen die in vergelijkbare zaken in Nederland worden opgelegd. Strafverzwarend is het feit dat W. in 2006 eerder is veroordeeld voor overtreding van de Opiumwet. Daarnaast neemt de rechtbank mee dat de Nederlandse overheid regelmatig waarschuwt voor het plegen van strafbare feiten in het buitenland, met name als het om verdovende middelen gaat. De periode dat hij in de VS heeft gezeten zal van zijn straf worden afgetrokken.

Zie eerdere berichten:

Nederland mag verdachte uitleveren aan VS

‘DEA verleidde drugshandelaar via internet’