Marechaussee veroordeeld voor lekken informatie

De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem heeft een 32-jarige medewerker van de Koninklijke Marechaussee veroordeeld tot twee maanden cel en een taakstraf van 150 uur voor het schenden van zijn ambtsgeheim en computervredebreuk.

Opsporingsambtenaar

De man werkte als opsporingsambtenaar. Tussen januari 2017 en mei 2020 schond hij zijn ambtsgeheim door politie-informatie te verstrekken aan derden. Verder raadpleegde hij in die periode in privétijd veelvuldig de politiesystemen om informatie over contacten uit zijn privéleven te verkrijgen. Hij maakte hiervan geen mutaties in het politiesysteem.

De man gaf toe dat hij meerdere keren de politie-informatiesystemen raadpleegde en dat hij de informatie die hij daaruit kreeg vervolgens deelde met personen die daartoe niet bevoegd waren.

Computervredebreuk

De man wist dat het verboden was om de politie-informatiesystemen te gebruiken, voorzover dat gebruik niet relevant was voor de uitoefening van zijn werkzaamheden. Hij overtrad hiermee niet alleen de interne regels van de KMar, maar pleegde ook computervredebreuk.

De rechtbank stelt vast dat de man jarenlang deze strafbare feiten pleegde en dat het kennelijk voor hem volledig normaal was geworden om informatie over contacten uit zijn privéleven op te zoeken en te delen met anderen.