Martha en de nuance van De Telegraaf

Door Nico MeijeringDe Telegraaf. Veel power. De nuance ver te zoeken. De power van het bereiken van een miljoenenpubliek. De power van ongebreidelde vrijheid van meningsuiting. Wetende dat er nauwelijks een strobreed in de weg wordt gelegd. We zijn de tel kwijt: meer dan tien rectificaties na gevaarlijke onwaarheden die over cliënten publiek waren gemaakt.

 

Gegronde klachten bij de Raad voor de journalistiek. Het maakt De Telegraaf allemaal niets uit.
 Misschien wel de gevaarlijkste publicaties zijn die rondom cliënt Martha geweest. Vorig jaar augustus publiceerde De Telegraaf op de voorpagina dat een gevangene zelfmoord had gepleegd 'uit angst' voor Martha.

Weggemoffeld

Niet waar, maar wel heel gevaarlijk. Het zou de nabestaanden immers tegen Martha kunnen opzetten. Dus eiste Martha met succes rectificatie en werd een klacht van hem bij de Raad voor de journalistiek gegrond verklaard. Wat kan het schelen. De Telegraaf erkent die Raad immers niet en de rectificatie verschijnt ergens weggemoffeld in de krant.

Opdrachtgever

Eind vorig jaar schreef de krant weer dat de recherche Martha ‘ziet als de opdrachtgever’ van de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Aangezien noch de recherche, noch het OM ooit iets dergelijks had gezegd, moest De Telegraaf weer rectificeren. Na weer een eis daartoe van Martha: hij was namelijk bang dat nabestaanden van de slachtoffers van die liquidaties hem vanwege die berichtgeving iets zouden willen aandoen.


Nuance

Afgelopen week is Martha vermoord.
De nuance was weer ver te zoeken in de berichtgeving van De Telegraaf van afgelopen zaterdag daar waar mijn collega’s en ik de dag ervoor tijdens een persbijeenkomst onze zorg hebben uitgesproken over het justitieel beleid inzake de reeks liquidaties in Amsterdam. De Telegraaf wist uiteraard weer ‘de nuance’ van ons betoog te brengen: volgens ons zou de politie ‘verantwoordelijk’ zijn voor Martha’s dood. Te ‘kolderiek voor woorden’ noemt de krant dat: juist ik had als raadsman Martha ‘kunnen behoeden voor naderend onheil, bijvoorbeeld door Martha ervan te overtuigen dat hij de luwte moest zoeken’. Verder suggereerde de krant dat wij zouden hebben gesteld dat justitie bescherming voor Martha zou hebben moeten regelen.

 

Bescherming aangeboden

Speciaal voor De Telegraaf leg ik het nog eens uit.
 Na de mislukte aanslag op Martha afgelopen december heeft het OM bescherming aangeboden. Het OM achtte dergelijke bescherming dus zelf aangewezen. Voorwaarde voor die bescherming was echter dat Martha zou vertellen wie volgens hem achter die aanslag zou hebben gezeten. Aangezien de dader geen visitekaartje had achtergelaten en Martha niet wilde speculeren, was de aangeboden bescherming van tafel.

Buitenland

Gelet op de dreiging was er echter een heel groot probleem: Martha moest van justitie verblijven op een vast adres en zich op een vast politiebureau melden. Gevaarlijk, want potentiële moordenaars zouden hem daardoor gemakkelijker kunnen vinden. We hebben er alles aan gedaan om Martha inderdaad te behoeden voor naderend onheil door het OM ervan te overtuigen dat die plicht tot melding en vaste verblijf moest vervallen: Martha wilde de luwte van het buitenland zoeken en zegde toe zich via zijn advocaat beschikbaar te houden voor justitie. Het werd hem echter niet gegund.'Een zegen'

Nadat hij vermoord is hebben wij direct aandacht voor een en ander gevraagd in de hoop dat dergelijke misstanden in de toekomst voorkomen kunnen worden. Rekening houdend met media als De Telegraaf hebben wij uitdrukkelijk gezegd dat het OM schuld noch verantwoordelijkheid draagt voor de dood van Martha.

 Maar die nuance was voor die krant niet op te brengen. Volgens de krant is de dood van Martha ‘een zegen’. Zie daar de nuance van De Telegraaf.