Meer afpersingen in Nederland en Europa

Het aantal gevallen van afpersing is in verschillende Europese landen en Nederland toegenomen. Dat schrijft minister Ivo Opstelten van Justitie aan de Tweede Kamer. Vooral protectie- en cyberafpersing zijn in opkomst.

Protectie

Opstelten baseert zich op resultaten van onderzoek in Nederland en Europa. Bij protectieafpersing, de meest klassieke vorm van het delict, gaat het met name om afpersingan horecaondernemers door wat Justitie noemt ‘Outlaw Motorcycle Gangs’ of 1% MC’s. Cyberafpersing houdt in hacken of ontoegankelijk maken van sites waarna losgeld wordt gevraagd, bijvoorbeeld door ddos-aanvallen.

Zakenrelaties

Jaarlijks krijgt de politie zo’n 55 afpersingszaken op haar bord en komen er 11 voor de rechter. De verdachten van afpersing zijn relatief vaak bekenden van het slachtofferbedrijf zoals voormalige zakenrelaties, ex-klanten en ex-werknemers.

Angst

Onderzoek onder ondernemers geeft aan dat één op de tien ondernemers de afgelopen vijf jaar een of meerdere malen slachtoffer geworden van afpersing. Onderzoekers stellen dat afpersing veel meer voorkomt dan uit de cijfers van rechtszaken of politie blijkt. Terwijl een meerderheid van de ondernemers (87%) aangeeft de politie te zullen inschakelen in het geval zij worden afgeperst doet slechts 44% daadwerkelijk aangifte, doorgaans uit angst.

Telefoonlijnen

De politie schiet soms tekort. Het kennisniveau van baliepersoneel van de politie is soms onvoldoende om de ernst van afpersingsmeldingen in te schatten. Slachtoffers komen vaak niet te weten dat er speciale telefoonlijnen bij de politie beschikbaar zijn om afpersingen te melden.

Hier de brief van Opstelten en het onderzoek naar afpersing onder ondernemers.