Meer coke onderschept in Colombia

De Colombiaanse overheid heeft in 2016 bijna vijftig procent meer cocaïne in beslag genomen, dan in het jaar daarvoor. In het land vond vorig jaar een toename plaats van de verbouw en productie van de drug.

Rapport

De Colombiaanse autoriteiten namen in 2016 rond de 378.000 kilo aan cocaïne in beslag. In 2015 was dat nog maar 253.000 kilo. Dit melden de Verenigde Naties in een rapport dat deze week uitkwam.

De verbouw en productie van het verboden middel is in Colombia vorig jaar toegenomen: de VN schat dat er in 2016, in vergelijking met het jaar daarvoor, eenderde meer cocaïne is geproduceerd in het land. Dit zou veroorzaakt zijn, omdat er weer meer cocabladeren werden verbouwd. Die hoeveelheid nam met 50 procent toe, rekende men uit.

Alternatief

De toename van de verbouw en productie wijten lokale deskundigen aan de tijdelijke onderbreking die er is geweest in de onderhandelingen tussen de Colombiaanse overheid en de guerilla-beweging FARC. Die waren met elkaar overeengekomen om de cocateelt en productie van cocaïne terug te brengen, door de boeren alternatieve gewassen te bieden om te verbouwen. Dat terwijl men al was gestopt met het uitroeien van de coca door het besproeien van de velden. Daar hebben de boeren nu kennelijk gebruik van gemaakt. Zij willen graag nog verdienen aan de verbouw van de bladeren, voordat ze moeten overstappen op andere gesubsidieerde landbouwproducten.