Meer coke vanuit Ecuador

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Ecuador, dat in het noorden grenst aan Colombia en in het zuiden aan Peru, een steeds voornamere rol krijgt in de internationale cocaïnesmokkel. Het voormalige hoofd van de militaire inlichtingendienst van het land heeft deze week gezegd dat de smokkel over zee naar het noorden afgelopen jaar met 90% is toegenomen. 

 

Volgens Mario Pazmiño, waren er in 2005 bij de autoriteiten 10 tot 15 lijnen in bedrijf, in 2011 waren dat er 300 tot 400. Dat past in het beeld van het verleggen van de belangrijkste cocaïneroutes.

Al langer is bekend dat de het belang van Colombia afneemt, zowel wat betreft de productie van het eindproduct cocaïne als wat betreft de nationaliteit van de internationale handelaren. De zeeroutes naar het noorden komen steeds meer in handen van Mexicanen. En die nemen de routes met Ecuador als vertrekpunt over van de Colombianen. Peru is inmiddels de grootste producten van cocaïne. Veel Peruaanse cocaïne komt naar Ecuador. Daar gaat het naar de (container)havenstad Guayaquil of naar kleinere plaatsen aan de kust vanwaar het met kleinere schepen aar Midden-Amerika wordt vervoerd. 

Ook het transport met lichte vliegtuigen vanuit Ecuador zou zijn verveelvoudigd.

Door de sluiting van een vliegbasis van de Amerikaanse luchtmacht, in Manta in 2009, aan de westkust van Ecuador, is er inder controle op zee- en luchtvaartroutes.

Eerder berichtte Crimesite al over het belang van Ecuador als (tijdelijke) vestigingsplaats van zakenmensen met criminele motieven.

De afgelopen twee jaar is het aantal vangsten van cocaïne uit Ecuador in Nederland en België zeer sterk toegenomen.