Meer dodelijk huiselijk geweld in 2020

De helft van het totaal aantal moorden in het coronajaar 2020 vond plaats in de relationele sfeer: 54. Doorgaans is dat maar een derde van het totaal. Dit blijkt uit het moordoverzicht van EW, dat donderdag werd gepresenteerd.

Geweer

Het afgelopen jaar was 36 keer sprake van partnerdoding. De laatste zaak speelde op Oudejaarsavond. In Velserbroek schoot een 61-jarige man met een geweer zijn 59-jarige vrouw dood en pleegde daarna zelfmoord. Acht keer zijn kinderen om het leven gebracht door hun ouder(s) en in elf gevallen betrof het ouderdoding, broedermoord of ander ‘familiegeweld’.

Corona-maatregelen

De onderzoekers denken dat deze moorden zijn terug te voeren tot de corona-maatregelen: ‘Partnerdoding is vaak het sluitstuk van al langer voorkomend huiselijk geweld. De coronamaatregelen lijken een rol te spelen in het grotere aantal gevallen van dodelijk huiselijk geweld.’

Ruzies

Het moordcijfer is in 2020 licht gestegen. In totaal vielen afgelopen jaar 120 slachtoffers door moord of doodslag, drie meer dan in 2019.

Het type moord dat het meest voorkomt is moord bij ruzies. Daarbij kwamen in 2020 in totaal 37 mensen om het leven. Het gaat onder meer om drugsconflicten en burenruzies. Maar omdat kroegen en discotheken vanwege de strenge coronamaatregelen vanaf half maart lange tijd dicht waren, was er geen uitgaansgeweld.

Het doorlopende moordonderzoek van EW wordt al bijgehouden sinds 1992.