Meer drugslabs ontdekt, minder afvaldumpingen

De politie heeft vorig jaar meer productie- en opslaglocaties van synthetische drugs ontdekt dan in 2018. Het aantal dumpingen van drugsafval nam sterk af. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

Oosten

Het aantal ontdekte drugslaboratoria steeg licht: van 82 in 2018 tot 90 vorig jaar. Het aantal opslaglocaties nam toe van 79 tot 85. De meeste opslag- en productielocaties werden ontdekt in de zuidelijke provincies en het oosten van het land. Daar groeit het aantal labs en opslaglocaties, maar de meeste blijven in het zuiden.

Crystal meth

Opvallend was de verdere toename van het aantal productielocaties voor crystal meth. In 2019 waren dat er negen, tegen zeven een jaar eerder. Tot enkele jaren terug werden methlabs niet of nauwelijks aangetroffen in Nederland. De politie denkt dat dit komt door de hogere winstmarges die met crystal meth te behalen vallen. Mogelijk is dat voor Nederlandse drugsproducenten om over te stappen op crystal meth.

Dumpingen

Het aantal drugsdumpingen vertoonde vorig jaar een opvallende daling. Werden in 2018 292 dumpingen aangetroffen, vorig jaar waren dat er honderd minder: 191. Mogelijk wordt vaker drugsafval wordt geloosd in het bodem- en oppervlaktewater, aldus de politie. Ook wordt er meer opslag van afval gezien op productielocaties en worden er per dumping grotere hoeveelheden gedumpt, waardoor de aantallen afnemen.

Nederlands speelt een grote rol in de mondiale productie van en handel in synthetische drugs. In november vorig jaar leidde een samenwerkingsverband met de Australische politie tot het beëindigen van een intercontinentale drugsroute. De politie hield acht verdachten aan en trof meer dan 43.000 liter aan chemicaliën aan, evenals 150 kilo MDMA, een kilo methamfetamine, drie kilo cocaïne en twee vuurwapens. In het onderzoek werd eerder al 700 kilo MDMA in beslag genomen.