‘Meer geweld in gevangenissen dreigt’

Gevangenispersoneel luidt (weer) de noodklok. In een brief aan de kabinetsinformateur Edith Schippers, schrijft de ondernemingsraad dat de veiligheid in Nederlandse gevangenissen niet meer te garanderen is. De werkdruk is te hoog, wat risico’s voor zowel de gedetineerden als het personeel betekent.

De ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen heeft de brandbrief laten bezorgen op het Binnenhof, in de hoop dat de onderhandelaars van het nieuwe kabinet extra geld vrij maken.

‘Zonder ingrijpen zullen meer geweldsincidenten plaatsvinden en zal het aantal zelfmoorden stijgen’, schrijft de ondernemingsraad. Door jarenlange bezuinigingen zijn drieduizend medewerkers vertrokken, volgens de Ondernemingsraad. ‘Hoewel leegstand van de cellen anders doet vermoeden, is de werkdruk extreem hoog. Hierdoor zijn overwerk en overtredingen van de Arbeidstijdenwet dagelijkse praktijk geworden met een hoog ziekteverzuim als gevolg’, meent de raad.