Meer geweldsdoden in Nederland: Rotterdam koploper

Er zijn in 2022 in Nederland meer mensen door geweld om het leven gekomen dan in 2021. De meeste slachtoffers vielen in Rotterdam. Er waren vorig jaar 142 slachtoffers van moord of doodslag, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2021 waren het er 126.

(Beeld JBMedia)

Piek in 2017

In 2003 lag het aantal slachtoffers met 247 nog een stuk hoger. Daarna daalde het aantal geleidelijk tot 2016, vooral bij mannen. Na een piek in 2017, stabiliseerde het aantal slachtoffers van moord of doodslag in de periode 2018 tot en met 2021 tot gemiddeld 123 per jaar. In 2022 steeg het aantal slachtoffers tot 142.

Mannen

Vooral het aantal mannelijke slachtoffers tussen de 20 en 40 jaar nam toe: van 30 in 2021 naar 40 in 2022. Mannen van 40 jaar en ouder waren minder vaak slachtoffer. Onder vrouwelijke slachtoffers waren het vooral 60-plussers die vaker om het leven werden gebracht: 7 in 2021 en 13 in 2022.

Criminele circuit

Driekwart van de mannelijke slachtoffers werd in de periode 2018-2022 omgebracht met een vuur- of steekwapen. Bij ruim 1 op de 7 ging het om een afrekening in het criminele circuit.

Dat is bij vrouwen te verwaarlozen. 6 op de 10 vrouwen werden in die periode door hun partner of ex-partner omgebracht. 1 op de 5 vrouwen werd door een familielid om het leven gebracht.

In de periode 2018 tot en met 2022 had de politie bij 99 procent van alle vrouwelijke slachtoffers, een (vermoedelijke) dader in beeld. Bij mannen was dat 85%.

Rotterdam

De helft van alle moorden werd in grote gemeenten, met meer dan 100 duizend inwoners gepleegd. In Rotterdam vielen in 2022 de meeste slachtoffers van moord of doodslag: 16, gevolgd door Amsterdam (10).

Het is voor het eerst sinds 2008 dat in Rotterdam meer moorden zijn gepleegd dan in Amsterdam. In 2022 was er in Rotterdam 1 slachtoffer meer dan in 2021, in Amsterdam waren er 5 slachtoffers minder. In Den Haag is het aantal slachtoffers van moord of doodslag gedaald van 11 in 2021 naar 3 in 2022.

Weinig moorden

In Europa behoort Nederland tot de landen waar relatief weinig moorden worden gepleegd. In 2021 vielen in Slovenië, Ierland, IJsland en Tsjechië de minste slachtoffers per 100 duizend inwoners. In landen van de voormalige Sovjet-Unie, zoals Rusland, Oekraïne, Letland, Moldavië en Litouwen was het aantal slachtoffers in 2021 naar verhouding het hoogst.

Wereldwijd werden de meeste moorden gepleegd in Jamaica met 53 per 100 duizend inwoners in 2021, dat zijn er 80 keer meer dan in Nederland. Ook in Zuid-Afrika, Honduras, Saint Lucia en Mexico worden relatief veel moorden gepleegd. In de Verenigde Staten lag het aantal moorden 10 keer hoger dan in Nederland.