Meer Nederlanders bang voor inbraak

Meer Nederlanders zijn bang dat er wordt ingebroken, terwijl de inbraakcijfers al lange tijd stabiel is. Afgelopen jaar achtte 12 procent van de Nederlanders de kans op een inbraak als (heel) groot in, terwijl dat in 2008 nog 8,4 procent was. Nederlanders zouden voorzichtiger zijn geworden door campagnes van de politie. Na de klik een interactive kaart: zoveel inbraken worden er in jouw gemeente gepleegd.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat bijna de helft van de inwoners van Nederland denkt dat de kans op inbraak klein of heel klein is, de rest, zo'n 40 procent, is neutraal of weet het niet.

Inwoners op het platteland en 65-plussers zijn het minst bang voor een inbraak. Zij schatten de kans op een inbraak wel hoger in dan in 2008; van 5 naar 10 procent. Dat komt niet omdat er meer slachtoffers zijn van een inbraak of een poging daartoe, zegt het CBS. 3 procent van de Nederlanders werd daar slachtoffer van, nauwelijks hoger dan in 2008.

Mogelijk zijn burgers door de voorlichtingscampagnes van de politie zich bewuster geworden van de mogelijkheid van een inbraak. Ook zijn inbraken vaker in het lokale nieuws.

Bekijk hieronder hoe vaak er in 2013 in jouw gemeente wordt gestolen. Het gaat om woninginbraken, maar ook autodiefstallen of weggehaalde fietsen. De cijfers (bron: CBS) zijn op basis van inbraken per 1000 inwoners. Voor de grijsgekleurde gemeenten waren geen data beschikbaar.