Meer over Mink – en Holleeder en Endstra

Eerder deze week berichtten we al over het interview dat Panorama had met Mink Kok in Beiroet. Kok voelde zich genaaid door de Nederlandse Staat, zo liet hij weten. Wie zijn loopbaan overziet kan niet anders concluderen dat Kok een van de meest mysterieuze spelers in de Amsterdamse onderwereld is. Hieronder een stukje over Kok, Holleeder en Endstra.

Mink Kok (1961) is crimineel uit overtuiging. Hij heeft bewust de keuze gemaakt zich aan andere wetten te houden dan die in de verschillende Wetboeken van strafrecht in de wereld staan. Wie met hem in gesprek gaat kan zomaar bij filosofen als Sartre terechtkomen. Zijn eigen filosofie leidde tot een avontuurlijk bestaan met wereldwijde contacten.

Geruchtmakende liquidaties

Kok heeft wel eens gezegd dat als hij in 1999 niet was aangehouden voor de wapens aan de Nachtwachtlaan een aantal geruchtmakende liquidaties, zoals die van Jan Femer, Sam Klepper en Thomas van der Bijl, misschien niet zouden hebben plaatsgevonden. Het was voor Kok duidelijk dat er door de onderwereld werd geaasd op de criminele gelden die vastgoedman Willem Endstra in onroerend goed had belegd.

Willem Holleeder

Kok constateerde dat er in het milieu onderling groot wantrouwen was ontstaan, dat werd versterkt doordat Willem Holleeder zich aan de zijde van Endstra had gemeld en op zeker moment voor de weduwe van Sam Klepper ook aanspraak maakte op de beleggingen in de erfenis van Endstra. Kok kreeg in de gevangenis ook nog bezoek van Holleeder en de weduwe Klepper. Kok heeft zich altijd met enige minachting over afpersing uitgelaten. Hij zei afpersing iets te vinden voor mensen die hun eigen geld niet kunnen verdienen. ‘Afpakken van anderen doe ik niet. Ik kan mijn eigen geld verdienen. Ik ben niet zoals Hillis, dat blijft een inbreker.’

“Max” en “Dirk-Jan”

Kok kende Willem Endstra goed, al vanuit de tijd dat ‘de bankier van de onderwereld’ rond 1990 geld aanpakte dat afkomstig was uit de xtc-handel. Hij zei in een politieverhoor dat hij zich tegenover Endstra altijd “Dirk Jan” noemde: ‘Als ik bijvoorbeeld Endstra niet thuis trof deed ik een briefje in de bus met: Ik kom morgenavond wel. Dirk Jan.’

De politie ontdekte dat Kok ook tijdens zijn gevangenschap contacten met Endstra onderhield. Endstra stuurde via tussenpersonen kleine briefjes naar Kok. Hij ondertekende die met “Max” en Kok antwoordde met “Dirk Jan”. Zo bleef Kok een beetje op de hoogte van de betalingsproblemen waarin Endstra langzaam wegzonk.

Beveiliging Endstra

Kort voor Endstra’s liquidatie, zo verklaarde Kok, was hij bezig beveiliging voor Endstra te regelen. Die had hem laten weten te vrezen voor een aanslag op zijn leven. Maar voordat Kok dit vanuit de gevangenis voor elkaar had gekregen, werd Endstra doodgeschoten voor zijn kantoor in de Amsterdamse Apollolaan.

Bonifatius

Volgens Kok wordt hij al jarenlang door de Nederlandse justitie met van alles in verband gebracht. “Straks komen ze me nog halen voor de moord op Bonifatius” zo liet al eens weten. 

Mink Kok staat nummer 11 in de Crime Top 100.  De bovenstaande tekst is grotendeels afkomstig uit voornoemde boek.