Meer prostitutie vanuit eigen huis

Het AD meldt woensdag dat honderden vrouwen in de regio Utrecht vanuit huis of bijvoorbeeld een hotel zijn gaan werken als prostituee. Dames die op het Zandpad gewerkt hebben, laten weten dat vrouwen die zij kennen de illegaliteit van het ‘thuis werken’ in zijn gedoken.

Bureau Beke

In Amsterdam is in een eerder stadium door onderzoekers van Bureau Beke de prostitutie in Amsterdam in beeld gebracht. Uit het onderzoek bleek dat 2000 prostituees in de stad vanuit hun eigen huis werkten.

De afgelopen jaren is de raamprostitutie in Amsterdam en Utrecht op grote schaal gesloten. Naar schatting waren jaarlijks in Utrecht 900 vrouwen actief achter het raam.

Noodgedwongen

Caja van Tolie, prostituee en belangenbehartiger van verdreven raamprostituees, laat aan de krant weten dat ze schat dat honderden vrouwen vanuit huis zijn gaan werken nadat ze achter de raam uit zijn verdreven. ‘Er zijn ook vrouwen in privéhuizen (bordelen) gaan werken. Maar er is zeker een groot aantal vrouwen dat op een andere manier aan het werk is gegaan.’

Legaliseren

Maandag werd in de gemeenteraad van Utrecht door Groenlinks burgemeester Jan van Zanen opgeroepen om thuisprostitutie te legaliseren. Met in ogenschouw genomen dat de nieuwe prostitutiezone in de stad niet voor 2016 gerealiseerd zal zijn, vindt de politieke partij dat de regels veranderd moeten worden. Van Zanen heeft het voorstel in beraad.

Vergunning

Over thuisprostitutie staat niets geschreven in de algemene plaatselijke verordening (APV) die in Utrecht de prostitutie regelt. Als men de regels op een bepaalde manier interpreteert kan een ‘seksinrichting’ gezien worden als thuisprostitutie. In zo’n geval geldt dat er een vergunning aangevraagd moet worden.

Niet verboden

Thuisprostitutie is bij wet niet verboden. Als een vrouw alleen uit haar huis werkt en het huis geen ‘zakelijke uitstraling heeft’, wordt het niet gezien als seksbedrijf en hoeft er geen vergunning verleend te worden. Wel moet de dame in kwestie geregistreerd staan.