Meer schadevergoedingen naar ex-verdachten

Rechters kenden in 2015 bijna 17.600 keer een schadevergoeding toe aan ex-verdachten voor onterechte hechtenis of onterecht gemaakte kosten. Dat is bijna vier keer zoveel als in 2004. Het gemiddelde toegekende bedrag is bijna gehalveerd en gedaald tot 1 584 euro. Dat meldt het Centraal Buro voor de Statistiek.

Het aantal verzoeken dat is ingediend voor schadevergoeding vanwege onterechte hechtenis of onterecht gemaakte kosten is in de periode 2004-2015 gestegen van 5 300 naar 18 700. In diezelfde periode steeg ook het percentage dat rechters toekennen, dit nam toe van 86 naar 94. Dit leidde tot een stijging van de toegekende schadevergoedingen van 4 600 tot 17 600. Het gemiddelde bedrag dat de rechter als schadevergoeding toewees nam in de afgelopen jaren af. In 2015 lag het op 1 584 euro, in 2007 was dit nog bijna 3 500 euro.

Hechtenis

Een ex-verdachte kan schadevergoeding vragen wanneer hij onschuldig heeft vast gezeten, maar ook voor onterecht gemaakte kosten. Als de verdachte onterecht in een huis van bewaring of een politiecel heeft vastgezeten kan de rechter zowel de materiële (werkelijke)  als de immateriële (psychische) schade in aanmerking nemen. Onder onterecht gemaakte kosten vallen onder andere reis- en verblijfskosten, gederfde inkomsten en kosten van een advocaat.

Totaal

Het totaalbedrag dat aan vergoedingen werd toegekend daalde iets in 2015 en kwam uit op bijna 28 miljoen euro. Van dit bedrag is 63 procent bestemd voor vergoedingen van onterecht gemaakte kosten, de resterende 37 procent is toegekend aan vergoedingen voor onterechte hechtenis. Deze verhoudingen zijn sinds 2004 nagenoeg ongewijzigd.

Ook in de Misdaad Atlas van de Lage Landen, die onlangs werd gepubliceerd, enkele opmerkelijke statistieken hierover.

[bol_product_links block_id=”bol_54117a572146c_selected-products” products=”9200000056557900″ name=”Crimesite boeken” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”FFFFFF” width=”395″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]