Meer vuurwapengebruik door politie

De laatste twee jaar maken politiemensen vaker gebruik van hun vuurwapen, zo blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. De Rijksrecherche heeft in 2011 onderzoek gedaan naar dertig schietincidenten waarbij politieambtenaren in de uitoefening van hun functie gebruik hebben gemaakt van het vuurwapen. Bij die dertig schietincidenten vielen in totaal 29 gewonden en vijf dodelijke slachtoffers.  In 2010 onderzocht de Rijksrecherche 25 schietincidenten, met in totaal 24 gewonden en drie dodelijke slachtoffers.

In 2009 waren er 23 schietincidenten waarbij de politie heeft geschoten, daarbij vielen 27 gewonden en drie doden.

De Rijksrecherche verricht altijd onderzoek in die gevallen waarin opsporingsambtenaren een vuurwapen hebben gebruikt met de dood of enig lichamelijk letsel tot gevolg. Als de Rijksrecherche het feitenonderzoek heeft afgerond wordt het aan het OM gezonden.

Dan beslist de hoofdofficier van justitie op basis van dat feitenonderzoek over de rechtmatigheid van het vuurwapengebruik. 

Overigens zijn nog niet alle onderzoeken die in 2011 door de Rijksrecherche zijn gestart afgerond