Andere wrakingsprocedure op komst

De Raad voor de Rechtspraak bekijkt of de procedure voor wrakingen anders kan worden geregeld. Mogelijk komen daar dan rechters van buiten het arrondissement aan te pas. Nu is het zo dat wrakingsverzoeken beoordeeld worden door directe collega’s van de gewraakte kamers. Mogelijk komt er in de toekomst ook een nieuw landelijk protocol. Uit onderzoek van de Universiteit blijkt dat het aantal wrakingen (verzoeken om de rechters te vervangen in een proces) tussen 2005 en 2009 met ruim 80 procent is toegenomen.

In 2005 werden 159 wrakingsverzoeken gedaan maar in 2009 waren het er 288. Overigens bllijft het zo dat maar een klein percentage (ongeveer 10%) daadwerkelijk wordt toegewezen. Meestal zetten de zittende rechters het proces voort. Rechters behandelen jaarlijks circa 1,9 miljoen rechtszaken en er slagen rond de vijftien wrakingsverzoeken. Het onderzoek is gepubliceerd in het rechters- en officierenblad Trema.

Sinds de wraking in de zaak Wilders, eind oktober, zijn er 89 wrakingsverzoeken gedaan, dat lijkt een nieuwe beweging naar boven.

Rechters maken zich volgens het onderzoek zorgen over het toenemende aantal wrakingsverzoeken omat het gezag van de rechter lijkt af te nemen, ook in de samenleving.

Daarbij wordt de burger steeds mondiger, vinden de rechters, en advocaten zouden zich meer vereenzelvigen met hun cliënten.

Wraken gebeurt het meest als de een partij het gevoel heeft dat de rechtbank partijdig is.

Een verdachte kan om vervanging van een of meer rechters vragen als hij meent dat deze niet geheel onpartijdig zijn.

Lees hier het ANP-bericht over de plannen van de Raad voor de Rechtspraak.