Meldpunt oplichting Marktplaats

Wel eens opgelicht na een aantrekkelijk lijkende deal op Marktplaats? Door de populariteit van de handel tussen particulieren op internet worden steeds meer mensen opgelicht bij een transactie via internet. De politie gaat dergelijke vormen van oplichting centraal registreren om dit fenomeen beter aan te kunnen pakken. Het Meldpunt Internetoplichting is nu eerst nog een samenwerking tussen de politie, het Openbaar Ministerie en Marktplaats maar als dit initiatief goed verloopt dan zullen ook andere sites waar handel gedreven wordt mee gaan doen, zo verwacht de politie.

Als mensen zijn opgelicht na iets gekocht of verkocht te hebben op Marktplaats kunnen ze dit voortaan vanuit huis melden bij het landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie. De website is vandaag geopend maar pas vanaf morgen in de lucht. De politie hoopt oplichters op deze manier beter in beeld te krijgen om ze daarna beter te kunnen aanpakken. 

Een slachtoffer dat zich meldt bij het meldpunt kan niet meteen verwachten dat de zaak wordt opgelost maar dat is momenteel ook niet het geval. Aangiftes van internet-oplichting komen nu versnipperd binnen en leiden zelden tot arrestaties.

Als er zicht is op een oplossing door de politie omdat er voldoende aanknopingspunten zijn voor verder onderzoek vraagt het Meldpunt de melders ook daadwerkelijk aangifte te doen bij het meldpunt. Vervolgens worden de oplichtingszaken doorgespeeld naar de regionale politiekorpsen.

Marktplaats deelt gegevens met de poliie en krijgt van de politie namen van malafide personen en bedrijven door zodat hun accounts kunnen worden geblokkeerd en advertenties verwijderd.