Miljoenen naar plannen voor meer veiligheid voor ondernemers

De overheid gaat miljoenen investeren in de aanpak van cybercrime, georganiseerde misdaad en criminaliteit in de regio, om het veiliger te maken voor ondernemers. Het lijkt hierbij vooral te gaan om het opzetten van overleggen tussen partijen, vertrouwenspersonen en weerbaarheidstraining in bedrijfstakken, tegen de invloed van misdaad.

door Joost van der Wegen

Aanpak

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid komt met een plan van aanpak om ondernemers te beschermen tegen criminelen. Ze stelt dat ondernemers oneerlijke concurrentie hebben, door zaken die worden gefinancierd met zwart geld van criminelen. Ook wordt via digitale criminaliteit geld gestolen van ondernemers. Met het plan moet ook bijvoorbeeld diefstal of het uithalen van drugs, met gebruik van geweld, uit vrachtwagens worden tegengegaan.

Aantrekkelijk

De minister: ‘Door onze open economie en samenleving is ons land helaas ook aantrekkelijk voor criminelen. De georganiseerde misdaad is voortdurend bezig nieuwe manieren te vinden in de bovenwereld om geld wit te wassen en om hun illegale praktijken uit te voeren over de ruggen van anderen.’

Signalen

In het plan zullen grote bedrijven het voorbeeld geven om cybercrime tegen te gaan. In meerdere sectoren worden vertrouwenspersonen aangesteld om het ondernemers mogelijk te maken signalen van georganiseerde misdaad te melden.

De minister stelt ook 10 miljoen beschikbaar voor ondernemersplatforms die zich met veiligheid bezig gaan houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om winkeldiefstallen, overvallen en mobiel banditisme.

Maatregelen

Ook wil men komen tot veiligere winkelgebieden, bedrijventerreinen, binnensteden en er moeten maatregelen worden genomen tegen diefstal, agressie, overvallen en jeugdcriminaliteit. Men bekijkt ook hoe vakantieparken minder onder de invloed van criminelen kunnen komen.

In de plannen van de minister staan nog geen concrete voorbeelden of cijfers met onderbouwing van hoe de voorgenomen maatregelen succesvol zouden kunnen zijn. Het ministerie laat Crimesite weten dat de trends en resultaten op dit gebied zullen worden gemonitord op resultaat, en extra onderzocht. Ook krijgt de Tweede Kamer tussentijds te horen of er successen worden geboekt.

Bureau Beke ondervroeg voor het plan van de minister 300 ondernemers naar de problemen die zij ondervinden met criminaliteit.