Minder fraude met internetbankieren

Fraude met internetbankieren is in de tweede helft van 2012 met 60% gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar. Voor het eerst maakte de Nederlandse Vereniging van Banken een daling van dit soort fraude bekend. Het schadebedrag daalde van 24,8 miljoen naar 10 miljoen euro. In heel 2012 bedroeg de fraude met internetbankieren 34,8 miljoen euro (was 35 miljoen in 2011). Ook schade door andere vormen van fraude in het betalingsverkeer, zoals skimmen, viel lager uit.

Ook de schade door skimming daalde van 38,9 miljoen euro in 2011 naar 29 miljoen euro in 2012. Dat is een daling van 26 procent. De totale fraude in het betalingsverkeer was afgelopen jaar 11% lager dan in 2011 en kwam uit op 82 miljoen euro.

Phishing en malware

Uit de cijfers van de NVB blijkt dat de focus van internetfraudeurs verschuift van het ‘hengelen’ naar vertrouwelijke gegevens (phishing), naar de ontwikkeling van malware waarbij criminelen speciale software schrijven om computers te infiltreren. Een verklaring voor de daling van de fraude is gelegen in de effectieve monitoringsystemen van banken om fraude tijdig te kunnen herkennen en voorkomen.

Ook de oprichting in 2011 van de Electronic Crimes Task Force (ECTF), waarin banken samenwerken met het Openbaar Ministerie en politie werpt zijn vruchten af. Zo lopen er op dit moment meer dan 15 onderzoeken naar fraude met internetbankieren waarbij de ECTF direct of indirect betrokken is.

Doordat banken veel moeite steken in campagnes over veilig bankieren zijn consumenten zich steeds beter bewust van de methodes die criminelen gebruiken en trappen ze er minder snel in.