Onderzoek: Minder geweld in de bajes

Gevangenissen en huizen van bewaring komt de laatste minder geweld voor. Sinds 2008 is het in de gevangenissen dus veiliger geworden, zo schrijft staatssecretaris van Justitie, Fred Teeven aan de Tweede Kamer. Het aantal gemelde geweldsincidenten is de afgelopen vier jaar gedaald met tien procent.

De afname zou volgens Teeven te verklaren zijn doordat bewaarders op vriendelijker wijze omgaan met de gedetineerden, dankzij speciale trainingen. Zo leren ze op het moment dat de celdeuren ’s ochtends opengaan te beginnen met een vriendelijke benadering. 

Het ministerie van Justitie heeft een onderzoek laten doen naar contacten van medewerkers met gevangenen en de omgang van medewerkers onderling.

Aan het onderzoek heeft 62% van alle medewerkers meegedaan. Als bij incidenten met gedetineerden ook verbale agressie en discriminatie worden meegenomen dan is “geweld” wel toegenomen. Voorheen werden deze categorieën niet apart in het onderzoek meegenomen.