Minder mensen voor de rechter

Nederlandse strafrechters hebben vorig jaar in 94 duizend misdrijfzaken een vonnis uitgesproken. Dat is 28% minder dan tien jaar geleden. Ook het aantal misdrijven dat door het Openbaar Ministerie in 2016 werd behandeld (203.000) is ruim een kwart gedaald vergeleken met 2007. Dat meldt het CBS. In 2016 werd 20 procent van de door het OM afgedane misdrijfzaken onvoorwaardelijk geseponeerd. Dat percentage is tweemaal zo hoog als tien jaar geleden. Bij een sepot besluit de officier van justitie om een verdachte niet verder te vervolgen. Soms gebeurt dat omdat er onvoldoende bewijs is om de zaak af te ronden, soms omdat er met beperkte middelen keuzes gemaakt moeten worden welke zaken wel en niet worden behandeld.

Minder vrijspraken

In 2016 deed de rechter in 94 duizend zaken uitspraak. In 11 procent van die uitspraken besliste de rechter tot vrijspraak. Dat percentage was iets lager dan in 2015. Tussen 2007 en 2015 nam het percentage vrijspraken ieder jaar nog toe. Volgens Maarten Bloem, onderzoeker bij het CBS, had die gestage stijging van het aantal vrijspraken in de voorgaande jaren mogelijk te maken met enkele gerechtelijke dwalingen, zoals de Schiedammer parkmoord. Daardoor waren rechters sneller geneigd om verdachten vrij te spreken, indien de bewijzen niet stevig genoeg waren. Een andere mogelijke verklaring is de toenemende complexiteit van strafzaken. Bloem doet zijn uitspraken in De Volkskrant.