Minder moord en doodslag in 2020, wel meer jongeren vermoord

In 2020 kwamen in Nederland 121 mensen om het leven door moord of doodslag, vier minder dan in 2019. Onder de slachtoffers waren 77 mannen en 44 vrouwen. Het aantal slachtoffers onder jongeren tot twintig jaar is toegenomen van tien naar achttien. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Langere trend

De daling van het aantal slachtoffers van moord en doodslag in 2020 past volgens het CBS in een langere trend. In de jaren 2000-2004 stierven jaarlijks gemiddeld 236 mensen in Nederland door moord of doodslag. Daarna daalde het aantal gestaag. Sinds 2015 ligt dit aantal op gemiddeld 125 slachtoffers per jaar. In 2020 waren het er 121, van wie veertien niet in Nederland woonden.

Toename jongere slachtoffers

Vergeleken met 2019 is in nagenoeg alle leeftijdscategorieën het aantal slachtoffers afgenomen. Onder jongeren tot twintig jaar is het aantal slachtoffers echter toegenomen, van tien naar achttien. Bij tieners is de toename alleen bij jongens te zien. In 2020 was 70 procent van de slachtoffers van moord en doodslag tussen 20 en 60 jaar oud. Vier op de tien slachtoffers waren twintigers of dertigers.

Minder moorden in grootste steden

Een kwart van alle moorden in 2020 werd in de drie grootste steden in Nederland gepleegd: twaalf in Amsterdam, tien in Rotterdam en zeven in Den Haag. In Den Haag waren dat zeven slachtoffers minder dan in 2019, in Amsterdam waren er zeven slachtoffers minder.

In 2020 werden bijna 600 personen door de rechter veroordeeld voor moord, doodslag of om pogingen hiertoe. Ruim 95 procent van de veroordeelden is man. Driekwart is 18 tot 45 jaar en bijna 10 procent van de veroordeelden is minderjarig.