Minder Nederlanders voelen zich onveilig

De laatste jaren voelen steeds minder Nederlanders zich onveilig. Het aantal burgers dat de afgelopen tien jaar slachtoffer is geworden van criminaliteit is behoorlijk afgenomen. Dat valt op te maken uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daling

In 2005 werden bijna drie op de tien Nederlanders (28 procent) geconfronteerd met inbraak, diefstal of mishandeling. Dat is nu minder dan twee op de tien (19 procent). Dat is een daling met meer dan 30 %.

Onveiligheidsgevoelens

Ook de onveiligheidsgevoelens namen in de periode 2005-2014 periode af, zij het iets minder sterk. Gaf in 2005 nog bijna de helft (48 procent) van de Nederlanders aan zich wel eens onveilig te voelen, in 2014 voelde ruim een op de drie (36 procent) zich wel eens onveilig; een daling met ruim een kwart.

18-34 jaar

Inwoners van 18-34 jaar voelen zich het vaakst wel eens onveilig. Deze leeftijdsgroep wordt naar verhouding ook het vaakst slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit. Voor de ouderen boven de 65 jaar geldt doorgaans een omgekeerd beeld. Ouderen – vooral 75-plussers – blijken wel iets kwetsbaarder als het gaat om delicten als inbraak en zakkenrollerij/beroving.

Homoseksuelen

Homoseksuelen voelen zich juist onveiliger omdat ze op straat geregeld worden uitgescholden of met afkeuring behandeld. Ze zijn ook vaker slachtoffer van criminaliteit dan heteroseksuelen.