Minder politiegeweld in grote steden

De politie heeft in 2013 in de vier grote steden minder vaak met geweld opgetreden dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit onderzoek van nu.nl. In 2013 zetten agenten in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht 6.334 keer geweld in om een verdachte te overmeesteren. In 2012 was dat 6.558 keer. 

Gebrekkig

De politie registreet niet overal gelijk en even goed. Eerder onderzoek wees uit dat de registratie en evaluatie van geweldsincidenten door de politie gebrekkig verloopt. Een daling van registraties kan betekenen dat het aantal incidenten afneemt, of dat er minder wordt geregistreerd. De politie heeft geen eenduidige verklaring geven voor de daling. ‚Wellicht waren er minder incidenten waar de politie met geweld hoefde op te treden. Of agenten weten situaties beter te deëscaleren’, zegt een woordvoerder.

Amsterdam

In Amsterdam is vorig jaar 3.124 keer geweld gebruikt door agenten, in 2012 wasren er 3.180 incidenten. In de stad werd in 2013 17 keer gericht geschoten of een waarschuwingsschot gelost. Dat was een jaar eerder 21 keer het geval. In totaal werd vorig jaar 301 keer een vuurwapen in de hand genomen, het jaar daarvoor 239 keer.

Rotterdam

In Rotterdam daalde het aantal geregistreerde geweldsincidenten ook: van 876 in 2012 naar 715 in 2013. Sinds 2010 is in Rotterdam 26 keer gericht geschoten met een vuurwapen, met 2011 als grootste uitschieter met 13 keer. In 2013 slechts drie maal. De Rotterdamse politie heeft vorig jaar ook dertien waarschuwingsschoten gelost. Daarnaast werd een vuurwapen 208 keer in de hand genomen.

Den Haag

Den Haag is de enige grote stad waar het aanga geweldsincidenten steeg: van 1.962 naar 1.971.
Haagse agenten losten vorig jaar drie waarschuwingsschoten en schoten vier keer gericht, in 2012 was dat nog respectievelijk elf en zes keer.

Utrecht

In Utrecht daalde het aantal geweldsincidenten door de politie van 540 naar 524. Vorig jaar schoot een agent één keer gericht. In 2012 werd slechts 25 keer alleen het vuurwapen getrokken, vorig jaar was dat 27 keer. In het algemeen daalt elders in Nederland het aantal registraties van geweldsaanwendingen. In gemeenten waar in 2013 meer dan 25 meldingen waren heeft Oosterhout de grootste daling, namelijk 40% procent. In Bloemendaal vond de grootste stijging plaats: gevonden van geregistreerde geweldsincidenten met ruim 70 procent.