Minder verdachten voor de rechter

Vorig jaar behandelde de rechter 93.000 strafzaken. Vergeleken met tien jaar geleden (2007) zijn dat 29 procent minder zaken. In vergelijking met 2016 kwamen er in 2017 2 procent minder strafzaken voor de rechter. De afname is in lijn met de daling van de geregistreerde criminaliteit. 

Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Raad voor de rechtspraak. 

Gevangenisstraf

Bij ongeveer 9 op de 10 van de strafzaken werd een verdachte schuldig bevonden. In 10 procent van de zaken volgde vrijspraak. Meer dan de helft van het totale aantal strafzaken (57 procent) die door de rechter zijn behandeld bestaat uit vermogensmisdrijven (bijvoorbeeld diefstal, heling en inbraak) en gewelds- en seksuele misdrijven. In 2017 werden er in totaal 102 duizend straffen door de rechter opgelegd. De gevangenisstraf was de meest opgelegde straf (37 duizend), gevolgd door de taakstraf (32 duizend).

831.000 misdrijven

De daling van het aantal strafzaken ligt in lijn met de daling van de geregistreerde criminaliteit. In 2017 werden door de politie minder misdrijven geregistreerd en minder verdachten aangehouden dan het jaar ervoor. Zo registreerde de politie vorig jaar bijna 831 duizend misdrijven, 11 procent minder dan in 2016 en ruim een derde minder dan in 2007. Deze daling werkt door in nagenoeg de hele strafrechtelijke keten, waar onder andere politie, Openbaar Ministerie (OM) en Rechtspraak toe behoren.