Misleidde minister Kamer over Demmink?

Toenmalig minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin, heeft in 2007 de Tweede Kamer mogelijk misleid toen hij schreef dat zijn secretaris-generaal Joris Demmink sinds 1986 niet meer in Turkije was geweest. Demmink zou zich daarom in 1996 niet schuldig hebben kunnen maken aan seksueel misbruik. Maar een nieuw, officieel document van het Openbaar Ministerie in Istanbul, duidt erop dat Demmink wel degelijk in 1996 Turkije is ingereist. Dat blijkt uit onderzoek van Crimesite en KRO Brandpunt.

 

Door @Wim van de Pol

Aangiftes

Twee Turkse jongens hebben de afgelopen jaren aangifte gedaan van seksueel misbruik van Demmink (onder meer in 1996) in Turkije. Het Openbaar Ministerie heeft daarop geen onderzoek ingesteld. Bij het gerechtshof in Arnhem loopt nu een procedure om alsnog vervolging af te dwingen. Het document kan in deze procedure een belangrijke rol spelen. Tegenover de Tweede Kamer hebben verschillende ministers van Justitie aantijgingen tegen Demmink verre van zich geworpen, ook met het argument dat Demmink zei helemaal niet in Turkije te zijn geweest. Dit document (zie onderaan) roept hierover serieuze vragen op.  

Document

Uit naspeuringen door KRO Brandpunt en Crimesite blijkt dat op 22 april van dit jaar een document is uitgegeven door het Openbaar Ministerie in Istanbul, waarin vermeld staat dat uit onderzoek van de officier van justitie Selim Berna Altay is gebleken dat Demmink in 1996 wel degelijk in Turkije was.

Aangifte in Turkije

Altay verrichtte onderzoek na een aangifte van kindermisbruik tegen Demmink en medeverdachten in Turkije. Uit het document blijkt dat de zaak wordt geseponeerd omdat deze is verjaard, maar dat wél is vast komen te staan dat Demmink in Turkije was. De officier van justitie Altay is niet de eerste de beste. Zo behandelde hij de met veel publiciteit omgeven zaak van de moord, in 2007, op de Turkse journalist Hrant Dink.

In Istanbul

Benieuwd naar een reactie van Altay reisde ik in juni voor KRO Brandpunt met een kopie van het document naar Istanbul. In het enorme paleis van justitie, gelegen in een buitenwijk, bezocht ik met een tolk het zwaar bewaakte parket van het Openbaar Ministerie en werd ontvangen door Selim Altay in zijn kamer. Een Turkse vlag prijkte in de hoek en het portret van Atatürk keek toe. Toen ik aan Altay het document en zijn handtekening eronder toonde glimlachte hij vriendelijk. 'Ik geef geen enkel commentaar hierop’, zei hij. Ook op de vraag of het zijn handtekening betrof wilde hij niets zeggen. 'Ik verwijs u naar mijn hoofdofficier’, zei hij. Maar ook herhaalde verzoeken om commentaar van zijn meerderen waren vergeefs. Opvallend wel is dat Selim Altay, de authenticiteit van het document met zijn handtekening op geen enkele wijze betwistte. Dat deden evenmin zijn meerderen Istanbul, noch desgevraagd de Turkse ambassade in Nederland. 

Echt

In een reactie erkent het ministerie van Justitie dat het document echt is. Justitie heeft meer informatie opgevraagd uit Turkije, maar die niet ontvangen. Volgens een woordvoerder van Minister Opstelten staat daarom nog niet vast of Demmink wel echt in Turkije was.

Gemanipuleerd

Hirsch Ballin gaf in 2007 antwoord op vragen van toenmalig Kamerlid Fred Teeven (VVD), inmiddels staatssecretaris van Justitie, over een aangifte die in april 2007 werd gedaan door Hüseyin Baybasin, een in Nederland levenslang gestrafte Koerdische Turk. De advocaten van Baybasin beschikten over een Turks rapport waarin stond dat de zaak tegen Baybasin was gemanipuleerd. Joris Demmink zou zijn invloed hebben aangewend om Baybasin op verzoek van de Turken te vervolgen in Nederland. Hij zou zijn gechanteerd.

Interpol

De advocaten van Baybasin gaven in het voorjaar van 2007 aan dat zij beschikten over informatie dat Joris Demmink, in functie als Directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken van Justitie, in 1996 en 1997 meerdere malen Turkije bezocht. Hij zou bijvoorbeeld een conferentie van Interpol hebben bijgewoond. Als het Turkse document inderdaad authentiek is dan is dat in faliekant in tegenspraak met wat Ernst Hirsch Ballin op 6 augustus 2007 aan de Tweede Kamer schreef, namelijk: 'De in de aangifte vermelde ambtenaar van het ministerie van Justitie heeft via zijn advocaat aan de raadslieden van B. laten weten dat hij sinds 1986 niet in Turkije is geweest. (…) Het openbaar ministerie heeft de notulen en de deelnemerslijst van bedoeld congres doen opvragen. De ambtenaar komt in geen van beide stukken voor.’ Antwoorden op Wob-verzoeken over Demmink’s reisgedrag door Crimesite aan het ministerie van Justitie leverden evenmin gegevens over Turkije op.

Getuigen

Het document zal een rol spelen in een zaak die vrijdag dient bij de rechtbank in Utrecht. De rechtbank moet besluiten of er in het openbaar getuigen onder ede zullen worden gehoord over Demmink. Stichting De Roestige Spijker wil onder meer twee voormalige gevangenisdirecteuren horen die in De Volkskrant hebben verteld dat Demmink in Londen tijdens een werkbezoek met een delegatie van Justitie 'jonge jongens’ liet komen voor seks. Verder wil de stichting iemand horen die aangifte heeft gedaan van misbruik door Demmink, en de advocaat van Baybasin. De advocaat van Demmink verzet zich hiertegen. De rechtbank zal hierover moeten besluiten. Advocaat Matthijs Kaaks van die optreedt voor de stichting zegt: ‚Ik heb het Turkse document in bezit gekregen en ik zal vrijdag in mijn pleidooi voor de Utrechtse rechtbank waarin ik de noodzaak van de openbare verhoren bepleit naar het stuk verwijzen.’

Algemeen Dagblad

De openlijk homoseksuele Joris Demmink wordt al sinds 2005 in de media achtervolgd door beschuldigingen over seks met minderjarigen. Het Algemeen Dagblad berichtte een jaar geleden op basis van getuigen dat Demmink in de jaren tachtig contact had met een pooier van minderjarige jongens. Demmink liet zijn advocaat een bodemprocedure aanspannen tegen de krant, die momenteel nog loopt.  

Lees alle berichten over Demmink.