Minister: politie mag beelden telefoon niet wissen

Minister van Justitie Stef Blok schrijft aan de Tweede Kamer dat politieagenten geen beelden van de telefoon van burgers mogen (laten) wissen. Maar als hij dat wel doet, blijft dat zonder directe gevolgen.

Privacy

Er waren Kamervragen gesteld naar aanleiding van politieoptreden bij het overlijden van een arrestant in Maastricht waar agenten omstanders beelden lieten wissen. De vraag van de Tweede Kamerleden was of de politie om wille van de privacy burgers mag opdragen beelden van een situatie op straat te wissen. De minister schrijft:

De politie heeft geen bevoegdheid om beelden van burgers te wissen. In de praktijk kan het voorkomen, bijvoorbeeld bij medische calamiteiten dat de politie omstanders vraagt om beeldmateriaal vrijwillig te verwijderen, uit respect of compassie met de betrokkene(n).

Indien er sprake is strafbare feiten, geweldsaanwending door de politie of het gebruik van strafvorderlijke bevoegdheden door agenten dan ‘moet de de politie zich onthouden’ van het doen van een verzoek om het wissen van beelden. Aldus de minister.

De minister schrijft er niet bij dat als een agent dat wel doet dit voor hem geen directe consequenties heeft en ook niet dat een burger een klacht kan indienen en/of een civiele zaak kan aanspannen.

Vormverzuim

Er kunnen later bij de rechter wel gevolgen zijn als beelden op een telefoon van een burger van belang zijn voor de waarheidsvinding in een strafzaak. Er kan sprake zijn van vormverzuim die kan leiden tot tot onder meer niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie of strafvermindering.

De politie mag volgens de minister burgers altijd oproepen bepaalde beelden niet te publiceren, zoals recent is gebeurd bij een dodelijk ongeval waarbij een minderjarige jongen om het leven kwam. Ook kan de politie een vrijblijvende oproep doet in het kader van de openbare orde en veiligheid.

Er loopt momenteel een onderzoek van de Rijksrecherche naar de Maastrichtse zaak waarbij op 18 december vorig jaar Macedoniër Bekim Hasani om het leven kwam na zijn overmeestering, door agenten, een marechaussee en burgers. Een 28-jarige omstander (een burger) wordt nu vervolgd voor dood door schuld.