‘Minister’ vraagt Baybasin land te verlaten

Twee agenten van de afdeling Vreemdelingenzaken hebben de levenslang gestrafte Turkse Koerd Hüseyin Baybasin in zijn cel opgezocht en verzocht in te stemmen met uitzetting naar Turkije. Ze spiegelden hem voor dat hij in Turkije 'snel' zou vrijkomen terwijl hij in Nederland zijn leven in de cel zou moeten blijven. De agenten zeiden op te treden namens 'de minister'. Eén en ander heeft de advocaat van Baybasin aan Crimesite laten weten.  

Door @Wim van de Pol

Visitekaartje

De procureur-generaal bij de Hoge Raad doet momenteel onderzoek naar een herzieningsverzoek van Baybasin. De twee agenten bezochten Baybasin op 26 juni jongstleden in de penitentiaire inrichting van Nieuwegein. Baybasin kreeg een kort moment de politiekaart van de twee agenten te zien. Daarna vroeg hij om een visitekaartje en op zijn verzoek schreven de twee hun namen op een papiertje. Het bleek te gaan om de heren V. en M. van de Politie Utrecht, afdeling Vreemdelingenzaken. Baybasin zag dat deze namen correspondeerden met hun identiteitsbewijzen.

Joviale toon

Volgens Adèle van der Plas, advocaat van Baybasin, begroette één van de twee Baybasin bij binnenkomst 'op joviale toon' in het Turks. Zij legden hem een document voor dat hij zou moeten ondertekenen. Na ondertekening zou hij naar Turkije kunnen afreizen. Volgens Van der Plas werd hem 'op enigszins geheimzinnige toon meegedeeld' dat hij in Turkije zou vrijkomen.

Minister

Baybasin heeft verzocht het betreffende document achter te laten zodat hij het zou kunnen bespreken met zijn advocaten maar dit werd geweigerd. Van der Plas: 'Het ging om een directe overeenkomst tussen hem en de Minister, zo werd cliënt gezegd. Daar had een advocaat niets mee van doen. Het was met name de heer V. die het woord deed. De sfeer werd grimmig toen cliënt weigerde te tekenen. Hem werd toen gezegd, dat hij dan maar gratie aan de Koning moest vragen. Toen cliënt aangaf dat niet van plan te zijn, zeiden de heren dat de minister (ik neem aan van Veiligheid en Justitie) in ieder geval een beslissing tot ongewenstverklaring zal doen uitgaan.'

Turks voorstel

De advocaat van Baybasin in vreemdelingenzaken M. Reurs, heeft zonder succes geprobeerd in contact te komen met de heer V., tot op heden zonder succes. In 2006 is Baybasin een zelfde soort voorstel gedaan, maar dat was door een hoge Turkse overheidsfunctionaris, die hiervoor speciaal naar Nederland was afgereisd. Ook hij had de boodschap dat indien Baybasin zijn verdediging zou opgeven en instemde met terugkeer naar Turkije hij daar per onmiddellijk in vrijheid zou worden gesteld en bovendien volledig 'gecompenseerd'.

Onschuldig

Volgens Van der Plas zal Baybasin nooit op een dergelijk verzoek ingaan 'omdat hij als onschuldig man de gevangenis wil verlaten.' Baybasin heeft altijd ontkend twee opdrachten voor liquidaties te hebben gegeven. Het bewijs was alleen gebaseerd op afgeluisterde telefoongesprekken die volgens hem waren gemanipuleerd. Overigens is één liquidatie nooit uitgevoerd. De andere moord vond plaats in Turkije. de mannen aan wie Baybasin de opdracht zou hebben gegeven, in Turkije vrijgesproken respectievelijk buiten vervolging gesteld. De zaak bleek niets met Baybasin van doen te hebben.

Nieuwe feiten

Baybasin is in 2002 door het Bossche gerechtshof tot levenslang veroordeeld. De Hoge Raad heeft momenteel een herzieningsverzoek in behandeling. De rechter-commissaris in Den Haag heeft de afgelopen maanden verschillende getuigen verhoord. Externe deskundigen doen momenteel onderzoek naar de afgetapte telefoongesprekken. Binnen de Nederlandse overheid ligt de Zaak-Baybasin enorm gevoelig omdat na ophef over verdachte telefoongesprekken uit onafhankelijk onderzoek bleek dat het Nederlandse tapsysteem tot enkele jaren na de eeuwwisseling onveilig was. De Nederlandse opsporing leunt zwaar op afluisteren van telefoons.

Demmink

Baybasin had banden met de Koerdische PKK. De Turkse regering, die indertijd deels was geïnfiltreerd door de drugshandelaren, wilde Baybasin daarom laten vermoorden. Een andere gevoeligheid bestaat in de raakvlakken die de zaak heeft met de oud secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, Joris Demmink. In Turkse documenten, die zijn geschreven door een inlichtingenofficier, en die in handen zijn gespeeld van Baybasin's advocaat staat dat Demmink kinderen misbruikte in Turkije en daarmee is gechanteerd en daardoor de vervolging van Baybasin in Nederland tot stand heeft weten te brengen.

Teeven

Zeker is dat Demmink zich persoonlijk heeft bemoeid met Baybasin's detentie. Baybasin heeft Crimesite gezegd in de gevangenis door Justitie-personeel te zijn benaderd voor vertrouwelijke gesprekken met Demmink, maar ook met de huidige staatssecretaris Fred Teeven. 

'Misdrijven'

Het onderzoek naar de start van het onderzoek naar Baybasin door procureur-generaal Diederik Aben heeft sterke aanwijzingen opgeleverd dat het Nederlandse onderzoek naar Baybasin onrechtmatig is geweest. Een oud-politieman heeft daar bij de rechter-commissaris in Den Haag dit jaar uitspraken over gedaan. Hij wilde op zeker moment niet verder verklaren omdat hij dan over 'misdrijven' zou moeten gaan spreken. Daarop dreigde de rechter-commissaris hem te laten gijzelen.

Baybasin zit sinds maart in Nederland gevangen. Hij verbleef bijna zes jaar in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. 

Lees ook:

 

'Ik ben bang voor de Nederlandse Staat'