Minister wil agenten met PTSS beter begeleiden

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat politie-agenten die door gebeurtenissen tijdens hun werk een post-traumatisch stresssyndroom (PTSS) of ander letsel hebben opgelopen beter worden begeleid.

Persoonlijke afhandeling

Het systeem van de begeleiding moet eenvoudiger, met minder druk op de medewerker, meer tempo in de afhandeling en met re-integratie bij de politie als uitgangspunt. Dat heeft de korpsleiding van de Nationale Politie met de minister en werknemers bij de politie afgesproken.

Politiemensen die door bijvoorbeeld geweld, verkeersongelukken of ongevallen, fysiek of emotioneel ingrijpende dingen meemaken voelen zich vaak verloren en slagen er dan niet in, of moeilijk in, terug te keren op hun werk of blijven tobben met grote problemen.

In ieder geval moet er een plan komen om per individuele (oud-)medewerker te komen tot een persoonlijke afhandeling die voor hem of haar het beste is. Het gaat daarbij om zorg en afhandeling van de toegekende aanspraken. Het uitgangspunt is dat een medewerker re-integreert in zijn eigen functie, door middel van deskundige begeleiding naar passend werk en met volledige loondoorbetaling.

Voorzieningen

Ook ontvangt de betrokken medewerker direct aanspraken en voorzieningen als deze bijdragen aan het herstel. Het melden van beroepsgerelateerd letsel is voldoende om direct toegang te krijgen tot voorzieningen. Die zijn gelijk voor iedere medewerker, ongeacht wat diegene is overkomen.

Alle kosten die in redelijkheid gemaakt zijn voor behandeling en herstel worden voor deze medewerkers bij beroepsgerelateerd letsel vergoed, dat geldt ook voor inkomens- en carrièreschade. de bedoeling is om te voorkomen dat de getroffen medewerker de werkgever aansprakelijk moet stellen om schade vergoed te krijgen bij de civiele rechter en daarvoor een dure en langdurige procedure moet doorlopen.