Ministerie: eigen onderzoek dood gedetineerde

De directeur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie laat na de conclusies van het Openbaar Ministerie over de dood van een gedetineerde, vorig jaar in de PI in Alphen aan den Rijn, nog een eigen onderzoek doen. Dat blijkt uit een intern nieuwsbericht van Justitie waar Crimesite over beschikt.

Geen IBT-dienst

Hoofddirecteur Peter Hennephof van DJI heeft aan het personeel laten weten dat de betrokken medewerker gedurende de vervolging wordt geschorst. De medewerker is voorlopig ook de toegang tot de inrichting ontzegd. De overige vier betrokken IBT’ers medewerkers blijven wel hun functie uitoefenen, maar ze doen voorlopig geen IBT-dienst.

Bureau Veiligheid & Integriteit van de Dienst Justitiële Inrichtingen gaat een feitenonderzoek doen. Dat onderzoek moet uitsluitsel geven over wat er zich precies heeft afgespeeld op 7 en 8 juni 2015 rond de aanpak van een 40-jarige gedetineerde die zich op hevige wijze heeft verzet tegen overplaatsing.

Informatie

Hennephof laat DJI zelf onderzoek doen:

omdat de informatie die ten grondslag ligt aan de door het OM geformuleerde verdenking op onderdelen afwijkt van de tot nu toe bij mij bekende informatie.

Waar die informatie afwijkt, vermeldt Hennephof niet.

Hij wil ook dat geanalyseerd wordt welke informatie DJI over deze zaak heeft ontvangen van het Openbaar Ministerie.

In het feitenonderzoek worden verder de activiteiten van het volledige team voor, tijdens en na het incident onderzocht. Op basis van de uitkomst van het feitenonderzoek besluit DJI of en zo ja welke verdere maatregelen genomen moeten worden.