Ministers: necrofilie wordt strafbaar

Seks met overleden personen wordt strafbaar. Dat schrijven de ministers Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) en Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Necrofielen kunnen rekenen op jarenlange celstraffen.

Het huidige recht biedt onvoldoende bescherming tegen strafwaardige lijkschendende gedragingen en daarom wordt het wettelijk kader aangepast, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid in een toelichting. ‘Het gaat daarbij met name om een zelfstandige strafbaarstelling van de fysieke aantasting van een lijk, necrofilie en het maken van afbeeldingen van seksuele aard van een overleden lichaam.’

Misdrijf

In januari 2023 verzocht de Tweede Kamer de regering al om necrofilie als misdrijf op te nemen in het Wetboek van Strafrecht en om fysieke aantasting van een lijk zelfstandig strafbaar te stellen.

Minister Yeşilgöz-Zegerius: ‘Ik vind dat we een duidelijk signaal moeten afgegeven dat seksuele gedragingen en ook andere zeer ingrijpende vormen van (fysieke) lijkschennis niet geaccepteerd zijn in onze samenleving. Het leed dat nabestaanden hiermee kan worden aangedaan is groot.’

Op verzoek van de toenmalig minister van Justitie en Veiligheid heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek gedaan naar de strafbaarstelling van lijkschennis. Het gaat dan bijvoorbeeld om het wegmaken en/of verbergen van een lijk ter verheling van de doodsoorzaak, fysieke aantasting van een lijk; het verrichten van seksuele gedragingen met een lijk (necrofilie), het (ver)kopen van (delen van) een lijk of het maken van afbeeldingen of nemen van vingerafdrukken van een lijk.

Artikel 350

De onderzoekers komen tot de conclusie dat het gestorven lichaam een bijzondere juridische status en beschermwaardigheid kent. Hoewel er juridische oplossingen zijn gevonden om lijkschennis te vervolgen, is de minister net als de onderzoekers van mening dat een strafzaak op basis van artikel 350 van het wetboek van Strafrecht niet passend is bij het leed dat wordt aangedaan en het respect dat het overleden lichaam verdient. Artikel 350 staat beschreven dat het vernielen, beschadigen en onbruikbaar maken van een goed dat aan een ander toebehoort, strafbaar is gesteld.

Onderzoekers adviseren voor necrofilie een maximale celstraf van vier jaar en voor fysieke lijkschennis zes jaar.

In landen als Duitsland, Frankrijk, Engeland en de VS is necrofilie wel al langer strafbaar.