Misdaad voorspellen via big data

Anderhalf jaar geleden is de politie begonnen met het landelijk uitrollen van het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS). Het systeem voorspelt waar en wanneer misdrijven als straatroof en inbraak plaatsvinden. Het CAS is een van de onderwerpen tijdens een groot congres dat gaat over hoe kennis kan bijdragen tot een betere beheersing van de misdaad. 

In het CAS wordt een gebied opgedeeld in vakjes van 125 bij 125 meter. Per vakje berekent het systeem de kans dat een bepaalde vorm van criminaliteit optreedt. Daarbij gebruikt het systeem datasets van onder andere de politieregistraties van inbraken, straatroven en vandalisme bijvoorbeeld, of de adressen van bekende plegers. Elke week geeft het CAS in de vorm van een kaart met gekleurde vakjes een voorspelling van de criminaliteit van de komende zeven dagen. Een grafiek laat daarbij zien op welk moment van de dag de kans op een misdrijf het grootst is. Vervolgens kunnen surveillerende agenten hun werk daar op afstemmen.

Bestrijding van cybercrime

Naast het CAS en predictive policing worden op het congres ook onderwerpen belicht als wat werkt in de bestrijding van cybercrime, de effectiviteit van justitiële interventies, en hoe gedragspsychologie kan helpen bij misdaadpreventie. Sprekers zijn onder andere Annelies Daalder (WODC), Pieter van Gelder (TU Delft), Pieter Tops (Politie Academie) en Wim Saris (Ministerie van Veiligheid en Justitie). Hier vindt u het complete dagprogramma. U kunt zich daar ook inschrijven.