Mohammed B. uit de EBI geplaatst

Mohammed B. moet uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught worden geplaatst. Dat heeft de beroepscommissie van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ) besloten. Mohammed B. zit een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op Theo van Gogh in 2004.


Rechtvaardiging

Plaatsing in de EBI wordt periodiek opnieuw bekeken en is voor B. steeds opnieuw verlengd. Rechtvaardiging daarvoor is ofwel het bestaan van een reëel ontsnappingsgevaar ofwel een zeer ersnotg geschokte rechtsorde indien de gedetineerde ontsnapt of omdat – in het geval van B. – hij zijn ideologie kan verspreiden. Het beroep dat B. dit jaar heeft aangespannen tegen de verlenging is gehonoreerd door de RSJ.

Alternatieve mogelijkheden

B. zit nu ruim tien jaar in de EBI. Volgens de raad verdraagt zo’n langdurig verblijf zich niet met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De RSJ ziet ‘alternatieve detentiemogelijkheden’ voor B. waar individueel op hem afgestemde maatregelen te nemen zijn.

B. bracht regisseur Theo van Gogh naar eigen zeggen uit geloofsovertuiging om. De RSJ signaleert nu ‘het begin van een positieve ontwikkeling’ bij B..