Morgen regiezitting Dino Soerel

Dinsdag is er in de beveiligde rechtszaal in Amsterdam-Osdorp een regiezitting in de zaak van Dino Soerel die is gedagvaard in het al lopende liquidatieproces “Passage”. Het is voor het eerst dat Soerel na zijn arrestatie in augustus voor de rechtbank in Amsterdam moet verschijnen. Soerel wordt ervan verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor twee moorden: die op Thomas van der Bijl en die op Kees Houtman. Verder beschuldigt het Openbaar Ministerie hem van het leiden van een criminele organisatie. Wat is er te verwachten?

In de regiezitting zullen de officieren van justitie moeten vertellen over de stand van zaken in het onderzoek tegen Soerel. Het is de vraag of daar nog verrassingen uit zullen komen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat het Openbaar Ministerie nog aankomt met telefoontaps die belastend zijn, of met onderzoeksresultaten uit het buitenland. Het zou ook goed kunnen dat het bewijs tegen Soerel beperkt blijft tot wat er al ligt: de verklaringen van verschillende getuigen.

Dat zijn hoofdzakelijk de verklaringen van Peter la S., van de getuige Q5, van de weduwe Maria Houtman en het verhaal van Willem Endstra op de achterbank tegen de CIE-rechercheurs. De advocaten van Soerel, Nico Meijering en Benedicte Ficq, mogen dinsdag hun onderzoekswensen kenbaar maken. Als zij de belastende getuigen in de zaak tegen Soerel willen horen zal dat de ernstige problemen voor de planning van het toch slepende proces opleveren. De rechtbank zal in overweging willen nemen dat de andere tien verdachten in hun belang zouden worden geschaad door de vertraging. Ze weten dan nog langer niet waar ze aan toe zijn.

Daarom is het voorstelbaar dat de rechtbank aan Ficq en Meijering zal vragen specifieke vragen voor de getuigen aan te geven die nog niet zijn gesteld.

Mogelijk brengen de advocaten zelf nog iets nieuws aan bij de rechtbank. Voorafgaande aan de zitting onthouden ze zich van commentaar.

Uiteindelijk zal de rechtbank moeten beslissen over het verdere verloop en de planning van het megaproces.