Moszkowicz moet cliënt 15.000 terugbetalen

Bram Moszkowicz moet van de rechtbank in Amsterdam aan een voormalige cliënt ruim vijftienduizend euro betalen. Hij rekende ruim 5.000 euro onverschuldigd honorarium en moet 10.000 euro betalen omdat zijn cliënt 80 dagen eerder vrij had kunnen komen. Moszkowicz verzuimde de cliënt te wijzen ‘op de mogelijke gevolgen van het intreden van de VI-regeling’ in 2008. 

Gederfd inkomen

Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank Amsterdam waar Advocatie over schrijft. Eerder berispt de tuchrechter Moszkowicz al in deze zaak omdat hij de cliënt niet wees op de invoering van de Wet voorwaardelijke invrijheidsstelling. De rechtbank stelt vast dat het verzuim inderdaad 80 dagen detentie heeft gekost. Een andere procesvoering met de kennis van die informatie had 80 dagen gescheeld. De rechtbank wijst niet de 300.000 schadevergoeding die de man had geëist toe. De vergoeding betreft materiële schade, namelijk gederfd inkomen: 10.000 euro.

Te laat

Volgens de rechtbank was er sprake van 5.600 euro aan ongerechtigd facturering. Afspraak was dat Moszkowicz de cliënt zou bijstaan voor 22.500 euro ‘tot en met cassatie’. Daarvan werd 11.000 euro inclusief BTW betaald per factuur, en 11.500 euro contant. Moszkowicz diende echter de cassatieschrifturen bij de Hoge Raad niet op tijd in en dat leidde tot niet-ontvankelijkheid. De cliënt deed zijn beklag bij de deken van de Orde van Advocaten. Moszkowicz liet per brief weten dat er vanwege een ‘vertrouwensbreuk’ geen werkzaamheden voor de cliënt meer zouden worden verricht. De cliënt eiste het gehele honorarium terug.