Moszkowicz op 18 september voor tuchtrechter

Advocaat Bram Moszkowicz moet op 18 september voor de Raad van Discipline verschijnen. De zitting vindt ’s ochtends plaats in het gerechtsgebouw aan de Amsterdamse Parnassusweg. Moszkowicz wordt ervan verdacht bedragen van meer dan 15.000 euro contant te hebben aangenomen van clienten zonder dit aan de deken te melden. Dat is in strijd met de tuchtregels en met de WWFT, de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

 

Door het meldverzuim riskeert hij als uiterste maatregel van het tableau te worden geschrapt. Een beroepsverbod dus. Moszkowicz ziet het als een principiele zaak omdat de wettelijke regels in strijd met zijn beroepsgeheim zouden zijn. Bovendien zouden volgens de advocaat veel clienten geen rechtsbijstand meer kunnen krijgen omdat ze alleen over cash geld bezitten en geen bankrekening hebben.

De zitting is ook interessant in verband met de zaak Wilders waarin Moszkowicz als zijn raadsman optrad. Deze week kwam naar buiten dat er cash betalingen vanuit Amerika zouden zijn gedaan aan Wilders, die bedoeld waren voor zijn verdediging in het smaadproces. Wilders zou gezegd hebben dat er een koffer met contant geld vanuit de VS rechtstreeks naar de Herengracht zou zijn gegaan. Moszkowicz ontkent dat. Wellicht zal de zitting bij de Raad van Discipline hier duidelijkheid in brengen.

De Raad van Discipline bestaat uit rechters en advocaten en behandelt tuchtklachten tegen advocaten in eerste aanleg, nadat deze door de deken zijn onderzocht en doorgezonden. De raad kijkt daarbij onder meer of er sprake is van gedrag dat een behoorlijk advocaat niet betaamt. De overtreding vande WWTF wordt niet door de tuchtrechter behandeld. Het is aan het Openbaar Ministerie om te bekijken of Moszkowicz daar ook voor wordt vervolgd. Een boete van maximaal 4 miljoen euro wegens het overtreden van de WWFT kan dus ook nog worden opgelegd.