‘Motorclubs aanpakken via civiele rechter’

Justitie ziet mogelijkheden om criminele motorbendes via de civiele rechter te verbieden. Deze zal in de toekomst te maken krijgen met verzoeken vanuit justitie om verenigingen waarvan leden criminele activiteiten ontplooien te verbieden.

Hoewel deze manier al een tijdje bestaat, is deze niet eerder toegepast. Vrijdag na het topoverleg op het ministerie van Veiligheid en Justitie over de problematiek rondom motorbendes in Limburg zei Procureur-generaal Gerrit van der Burg dat het nadrukkelijk de bedoeling is om de komende jaren van dit middel gebruik te maken.

Geen verbod

Minister Opstelten wil de overlast keihard aanpakken. Hij vindt geweld, intimidatie en overlast van motorclubs niet te tolereren. De burgemeesters die bij het overleg aanwezig waren, hebben bij de minister aangedrongen op het makkelijker maken om de motorclubs te verbieden. Volgens Opstelten is daar geen mogelijkheid voor.

Wijziging wet

Volgens Opstelten is het niet mogelijk om de bestaande wetgeving aan te passen. Want een harde aanpak van motorclubs is volgens de minister met de huidige wetgeving al mogelijk. In een reactie laat burgemeesters Hessels van Susteren, die vrijdagmorgen bij het topoverleg aanwezig was, weten: ‘De aanpak kan ook met de huidige wetgeving. We zullen artikelen moeten toepassen die nu nog niet worden gebruikt. Daarmee kunnen we het functioneren van lokale afdelingen van motorclubs onmogelijk maken.’

Meer over de mc's in Limburg lees je hier.