Na 35 seconden vuurde El K. op Bensselam

Het gerechtshof van Amsterdam heeft de 30-jarige Saïd el K. vrijgesproken van poging tot moord op Youssef Bensellam, maar hem wel veroordeeld tot acht jaar cel voor poging tot doodslag. De straf is daarmee vier jaar minder dan geëist. 

Conflict

De schietpartij was in de nacht van 27 juni 2012 op het Scheldeplein in Amsterdam. Het slachtoffer zat te praten in de auto vlak voor cafe The Corner (tegenover de RAI) toen de dader hem van achteren beschoot. El K. werd op 9 augustus 2012 aangehouden. El K. en het slachtoffer, beiden uit Amsterdam-Bos en Lommer, hadden al veel langer een conflict. De advocaat-generaal vond mede daarom dat El K. handelde met voorbedachte raad en dat sprake was van een poging tot moord. Toen hij vanuit het café op de zojuist aangekomen Golf met het slachtoffer afliep had hij tijd zich te bedenken.

Herkennen?

Het hof ziet dat anders. Volgens het gerechtshof is niet gebleken dat El K. direct toen de Golf aankwam zag dat Benssalam erin zat. Het later door de politie uitgevoerde onderzoek ter plaatse kan dit naar het oordeel van het hof niet met zekerheid aantonen. Agenten hebben uitgeprobeerd of zij onder (vrijwel) vergelijkbare omstandigheden vanaf de plaats in het café waar de verdachte zich bevond toen hij de auto waarnam de bestuurder van een voorbijrijdende auto konden herkennen. De agenten zeiden van wel.

35 seconden

El K. liep na het zien van de auto direct naar de uitgang van het café en vervolgens naar de Golf. Vanaf het moment dat de Golf voor het café is gearriveerd, duurde dit 35 seconden, zo kan met materiaal van de bewakingscamera’s worden vastgesteld. Een seconde later bewoog de Golf even en er is vastgesteld dat El K. toen al zeker één keer had gevuurd. Het hof:

Uit het voorgaande volgt dat het hof niet kan uitsluiten dat het besluit om El K. van het leven te beroven door de verdachte is genomen, zeer kort voor het daadwerkelijke schieten op Bensselam. Mede gelet op deze mogelijk zeer korte tijdsspanne kan het hof niet met voldoende mate van zekerheid vaststellen dat de verdachte de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven. Aldus is – zoals door de raadsman bepleit – niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte impliciet primair ten laste is gelegd – poging tot moord –, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

De rechtbank heeft El K. tot twaalf jaar veroordeeld voor poging moord.

Benssalam is levenslang invalide geraakt.

Het arrest.