Nader onderzoek in Deventer moordzaak

De Hoge Raad heeft maandag bekend gemaakt dat advocaat-generaal (AG) Aben nader onderzoek gaat doen naar de Deventer moordzaak. Dit na verzoek van advocaten Knoops en Acda. Zij zijn van mening dat nader onderzoek nieuwe feiten en/of inzichten op zouden kunnen leveren die mogelijk tot herziening van de zaak kunnen leiden.

Aben volgt een aantal verzoeken van de advocaten. De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) heeft geadviseerd enkele aspecten nader te onderzoeken. Naar aanleiding van deze adviezen richt het nieuwe onderzoek zich op het bewijsmateriaal op de blouse van het slachtoffer, het gsm-verkeer tussen de veroordeelde en het slachtoffer en het tijdstip van overlijden van het slachtoffer.

Blouse

In de rechtszaak is geoordeeld dat het DNA-materiaal dat aangetroffen is op de blouse van het slachtoffer door geweld overgedragen moet zijn. De AG gaat nu bekijken of de lezing dat dit ook door vreedzaam contact kan zijn gekomen, klopt. Er wordt commentaar gevraagd van het NFI op deskundigenrapporten waar dit in beweerd wordt. Mocht er voldoende aanleiding zijn dan worden deze rapportages en het commentaar van het NFI voorgelegd aan een derde onafhankelijke deskundige.

GSM-verkeer

De advocaat-generaal stelt dat het hof van een aantal verkeerde aannames wat betreft het gsm-verkeer tussen slachtoffer en verdachte is uitgegaan. Hij gaat nu laten onderzoeken of met de juiste aannames een andere conclusie kan worden getrokken.

Tijdstip overlijden

Aben gaat ook onderzoeken of deskundigen het in voldoende mate eens zijn of dat de meningen sterk verschillen over het tijdstip van overlijden. Het lichaam van het slachtoffer zou namelijk kenmerken hebben vertoond die volgens deskundigen op een later tijdstip van overlijden duiden.

Advies ACAS

Beslissing parket

Eerder berichten over de Deventer moordzaak.