Nalatenschap Endstra wordt verdeeld

Op 20 maart jongstleden is advocaat Toni van Hees, van advocatenkantoor Stibbe, door de rechtbank benoemd om de erfenis van Willem Endstra af te wikkelen. Dat is gebeurd gebeurd op verzoek van de erfgenamen, de vijf kinderen van Endstra, verwekt bij drie verschillende vrouwen: Alexander, Ralf, Maxime, Eva en Willem Boy. Dat schrijft Vrij Nederland. Zoals Crimesite en Quote al in 2012 schreven bestond die erfenis in 2005 uit een slordige 47 miljoen euro maar die is inmiddels veel lager.

47.870.637 

Op 9 juni 2004, drie weken na de dood van vastgoedmagnaat Wim Endstra, is de nalatenschap door de erfgenamen aanvaard. Aan de ruzie tussen de verschillende partijen lijkt nu een einde te zijn gekomen. Over de totale – in 2005 geschatte – waarde van 47.870.637 euro komt overigens nog een claim van het Openbaar Ministerie. Maar het lijkt duidelijk dat er per kind nog wel meer dan een miljoen zal overblijven. Advocaat Hans Koets, die de belangen van de Endstra-familie bewaakt, zegt in de vernieuwde uitgave van het boek Stille Willem (van Harry Lensink) dat de economische crisis de waarde van de vastgoedportefeuille, waarop de 47 miljoen was gebaseerd, heeft verminderd: 'Dat is inmiddels veel minder. Eerder de helft.'

Familiebedrijf

Het Openbaar Ministerie zou ook nog tot zeventig procent van het bedrag kunnen opeisen. Er zijn verder ook nog partijen die op grond van criminele activiteiten van Willem Endstra claims hebben op diens nalatenschap. Endstra is wel de Bank van de Onderwereld genoemd. Maar daarover staat niets op papier. De erfgenamen hebben los van de erfenis nog een belang van 25% in het bestaande familiebedrijf, waarin verder broer Haico en diens twee zussen Beatrix en Astrid een belang hebben. Ook voormalig zakenpartner van Endstra, Klaas Hummel, nam deel aan de discussie omdat hij optrad voor de belangen van een Anita Endstra, één van de geliefdes van Wim en moeder van één van de kinderen.