Nationaal register voor winkeldieven op komst

De politie, het Openbaar Ministerie en deelnemende winkeliers gaan informatie over internationaal opererende inbrekers en winkeldieven delen via een waarschuwingsregister. Als er een bende actief is wordt dat dan beter in kaart gebracht. Zo hoopt de politie dat dit zogeheten “mobiel banditisme” van bijvoorbeeld groepen Oost-Europeanen beter aangepakt kan worden.

Leiders

De landelijk projectleider tegen mobiel banditisme bij de politie is Geco Visscher:

De totale omvang van het mobiel banditisme kennen we nu niet. Er zit weliswaar informatie in onze systemen maar collega’s weten vaak niet naar welke auto’s ze moeten uitkijken of op welke vakantieparken de bendes verblijven. Het registratieregister brengt de beschikbare informatie op een goede manier bij elkaar zodat we veel effectiever kunnen optreden.

Doorgaans worden alleen de dieven zelf opgepakt en vervolgd. Visscher wil ook de leiders van de bendes aanpakken.

Aangifte

Stichting GIO (Gemeenschappelijke Informatie Organisatie) is een samenwerking van Nationale Politie, OM en Detailhandel Nederland. De stichting gaat toezicht houden op de uitvoering van een door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurd protocol, waarmee een register van inbraken en diefstallen mogelijk wordt. De privacywetgeving stelt strikte voorwaarden aan een register van verdachten dat (ook) wordt bijgehouden door particulieren. In het protocol staan afspraken over het delen van gegevens over mobiele bendes en de opvolging die politie en OM hieraan geven.

In de praktijk gaan winkeliers via het GIO dus aangifte doen van diefstallen. Het GIO koppelt en analyseert de gegevens en deelt die vervolgens met de politie. Daarmee neemt het GIO dus feitelijk politiewerk over.