Nederland: relatief weinig mensen in de bajes

Nederland heeft in Europa de minste mensen in gevangenissen of huizen van bewaring: 53 per 100.000. Dat blijkt uit cijfers van de Raad van Europa. Engeland en Wales hebben het hoogste cijfer: 148,3. In Nederland zitten mensen wel opvallend veel langer in voorlopige hechtenis.

Voorlopige hechtenis

Bijna de helft van de gedetineerden in Nederland (45,1%) zat op de peildatum (1 september 2015) in voorlopige hechtenis, dat is een hoog aantal. Alleen in Liechtenstein, Andorra, San Marino en Zwitserland zaten er meer mensen vast vooraf aan de uitspraak van de rechter.

In Rusland zat 17,9% voorlopig gevangen, in Engeland en Wales was dat 15,7%, in Duitsland 19,9%, in België 33,4% en in Frankrijk 27,3%. Het gemiddelde aantal mensen in voorlopige hechtenis over alle 47 aangesloten Europese landen was 26,9%.

9002 personen

Het verslag over 2015 is het laatste verslag over gevangenispopulaties in Europa. In waren op 1 september 2015 in Nederland 9002 volwassenen gedetineerd. Er werkten toen 10.634 in het gevangeniswezen, waarvan 8.950 binnen de inrichtingen.

Het aantal gedetineerden in Europa neemt af, met 6.8% naar 1.4 miljoen mensen in 2015. In Nederland daalde dat aantal ten opzichte van 2014 met 9,5%.

Rusland heeft het hoogste aantal gedetineerden per 100.000 mensen, daar zaten op 1 september 2015 439 mensen vast per 100.000, in Turkije 220. Nederland is te vergelijken met landen als Finland (54.8), Denemarken (56.1) en Zweden (58.6). Het gemiddelde in Europa is 134.7 per 100.000 mensen.

Levenslang

In Nederland zit een relatief laag percentage van de gedetineerden een levenslange straf uit: 0,6%. Voor alle Europese landen is dat cijfer 3,3%. In Schotland (16,8%), Ierland (10,9%) en Griekenland (13,1%) zitten relatief de meeste levenslang gestraften. Daarbij moet worden aangetekend dat bijvoorbeeld in Schotland levenslang onder voorwaarden mogelijk is, terwijl in Nederland levenslang alleen door gratie kan worden opgeheven.