Netbeheerder: ‘wietplantages beter verborgen’

Elekriciteitsnetbeheerder Stedin zegt dat wietplantages steeds beter worden verstopt. Er zijn in 2017 zo’n 22 procent minder kwekerijen ontmanteld dan in 2016. Dat is niet omdat er minder zijn maar omdat ze moeilijker te vinden zijn.

Innovatiever

Stedin, die vooral werkt in de grote steden, speurt samen met de politie wietkwekerijen op. Er zou sprake zijn van een landelijk trend. Volgens het bedrijf worden criminelen steeds innovatiever in het verbergen en afschermen van de kwekerijen. Als ze diep zijn weggestopt in kelders van woonhuizen met gemaskeerde ventilatie dan is het lastig ze te vinden.

Meten

Als het netwerk ertoe is uitgerust kan Stedin via het energienet meten waar een kwekerij zich bevindt. De netbeheerder installeert deze techniek de komende jaren meer elektriciteitsstations.

Er zijn ongeveer 30.000 kwekerijen in Nederland. Die stelen ieder jaar bijna een 1 miljard kWh aan elektriciteit, aldus de landelijke organisatie Netbeheer Nederland. Dat is meer dan het totale elektriciteitsverbruik in Rotterdam.

Stedin zegt dat samenwerking tussen gemeenten, politie en elektriciteitsbedrijven de sleutel is om effectiever het illegale wietkweken tegen te gaan.