NFI: bezuiniging bedreigt onderzoek

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vreest dat onderzoek op een plaats delict niet altijd meer zal gebeuren, als gevolg van bezuinigingen op de begroting van Justitie. Het NFI-personeel heeft in een brief aan hun directeur de noodklok geluid, aldus De Telegraaf.

Dna-vooronderzoek, onderzoek plaats delict en basisonderwijs over forensisch onderzoek en nog meer specialistische zaken moeten voortaan door de Nationale Politie worden gedaan. Het NFI-personeel dat bij de politie daarvoor onvoldoende deskundigheid is. Dat kan ‘negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het opsporings- of vervolgingsonderzoek’ hebben, aldus de ondernemingsraad van het NFI.

Bij het NFI gaan door de bezuinigingen 77 voltijdbanen weg. Tweede Kamer-lid Michel van Nispen van de SP heeft er Kamervragen over gesteld.