NFI investeert met politie en OM in steeds sneller dna-onderzoek

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) investeert met de politie en het Openbaar Ministerie in steeds sneller en geautomatiseerd forensisch dna-onderzoek. Hierdoor kan via een spoedprocedure al in drie uur tijd een dna-spoor worden geanalyseerd, zodat razendsnel een dna-match met een persoon wordt teruggekoppeld aan de opsporing.

Vier proeftuinen

Het NFI meldt dat het deelneemt aan vier verschillende proeftuinen, waarvan er al drie lopen. Drie daarvan zijn er op gericht om steeds meer dna-sporen in enkele uren te verwerken. In de vierde proeftuin wordt het vergelijken van bepaalde dna-profielen met de dna-databank geautomatiseerd.

Versnelling door automatisering

Alle proeftuinen hebben als doel het forensisch dna-onderzoek te versnellen en te automatiseren, zodat ze in de grotere behoefte voor (snel) dna-onderzoek kunnen voorzien. Dit kan richting geven in de opsporingsfase van het onderzoek. Het helpt om sneller een potentiële verdachte in beeld te krijgen.

In de proeftuinen ‘Snelle DNA-straat’ en ‘LocalDNA’ wordt het effect onderzocht door het nabij en op locatie van de plaats delict te voorzien in onderzoekscapaciteit. In de proeftuinen ‘Snelle ID-lijn’ (begin 2021 van start) en ‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen’ wordt innovatieve automatisering van het proces ingezet, die direct toepasbaar is in strafzaken en daarmee voorziet in de landelijke behoefte aan snel forensisch dna-onderzoek. (tekst loopt verder na de advertenties).

Speciale bus

In de proeftuin ‘LocalDNA’ is een speciale bus uitgerust met een apparaat dat dna-data kan genereren uit sporen, de zogenoemde RapidHIT200. De bus rijdt in de proeftuin naar de plaats delict waar de sporen meteen in het apparaat kunnen. Het NFI analyseert daarna de data en kan een verkregen dna-profiel direct vergelijken met de profielen in de dna-databank voor strafzaken. Politie en OM zullen het apparaat inzetten in zaken waarvoor het cruciaal is om snel een verdachte in beeld te krijgen.

‘Snelle ID-lijn’

Met de ‘Snelle ID-lijn’ zet het NFI in op het ontwikkelen van een versneld proces voor geautomatiseerde dna-analyse, interpretatie en vergelijking met de dna-databank voor strafzaken. De aanvragers van politie en OM krijgen in een vroeg stadium een voorlopig rapport met resultaten uit het geautomatiseerde proces om richting te geven in de opsporingsfase van het onderzoek.

Aan het einde van dit jaar zijn de technische voorbereidingen van het NFI voor deze proeftuin klaar. De proeftuin start regionaal, maar is daarna op te schalen naar een landelijke capaciteitsverhoging en versnelling.

Kans vergroot

In de proeftuin ‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen’ vergelijkt het NFI profielen van sporen die niet voldoen aan de criteria om op te nemen in de dna-databank voor strafzaken, periodiek met dna-profielen van personen in diezelfde databank. Nu vergelijkt het NFI die profielen eenmalig met de profielen in de databank. Elke dag komen er echter dna-profielen van sporen en personen bij. Door de profielen vaker te vergelijken met de profielen van personen in de dna-databank voor strafzaken, wordt de kans vergroot om een overeenkomst met het dna-profiel van een persoon te vinden.

Volgend jaar worden de bevindingen van de vier proeftuinen geëvalueerd en wordt besloten of zij een vervolg krijgen. Belangrijk is dat het gehele ketenproces wordt heringericht om de versnelling zo effectief mogelijk te laten zijn.