‘Niets aan de hand in Zuyderbos’

Volgens staatssecretaris Dijkhoff van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft personeel van de PI Zuyderbos zich niet misdragen tegenover langgestraften. Ook zouden de bewaarders geen drugs hebben gebruikt. Dit werd op 24 november gesuggereerd door het tv-programma De Avond van Powned. 

Dijkhoff stelt dit in een antwoord op kamervragen die werden gesteld naar aanleiding van de televisie-uitzending. Powned maakte in het programma onder andere gebruik van beelden die wijlen Martin Kok van gedetineerden uit Zuyderbos had ontvangen. Powned moest na de uitzending van het programma bepaalde uitlatingen rectificeren, met name de passages over de lang gestraften.

Aantijgingen

Dijkhoff schrijft letterlijk in zijn brief aan de kamer:

‘Tot slot wil ik nog opmerken dat ik geen aanleiding zie om aan te nemen dat er in PI Zuyderbos sprake is van misdragingen van personeel, te weten vanwege drugsgebruik of vanwege het negatief benaderen van langgestraften. Door de inrichting worden deze aantijgingen niet herkend. Bij signalen van niet-integer gedrag wordt altijd onderzoek gedaan door Bureau Veiligheid & Integriteit. Er is evenmin aanleiding om aan te nemen dat een aantal langgestraften de dienst uitmaakt in deze inrichting.’

Smokkelwaar

In de uitzending van Powned is ook te zien hoe smokkelwaar, zoals telefoons, over de gevangenismuur wordt gegooid. Die zouden in het tuintje van de levenslang gestraften terecht komen. Volgens de staatssecretaris wordt er door het personeel van Zuyderbos volgens de regels gecontroleerd:

‘Ook in de PI Zuyderbos zet het personeel zich dagelijks in om de invoer van contrabande tegen te gaan en ook in PI Zuyderbos wordt gebruik gemaakt van de maatregelen die daartoe voorhanden zijn. Naast het voorkomen van invoer via de reguliere ingang door middel van het uitvoeren van toegangs- en aanwezigheidscontroles, wordt continu cameratoezicht uitgevoerd op risicovolle plekken. Op de beveiligingsposten wordt naar de camerabeelden gekeken en van daaruit houden de beveiligingsmedewerkers algemene inspectierondes. Op deze manier worden regelmatig droppings gesignaleerd en wordt voorkomen dat contrabande door gedetineerden kan worden opgeraapt. Relevant hierbij is dat de luchtplaats gecontroleerd wordt voordat gedetineerden de luchtplaats op gaan en bij het luchten penitentiaire inrichtingswerkers aanwezig zijn om toezicht te houden. Uit de beelden van Powned blijkt dat het noodzakelijk is om voornoemde maatregelen te handhaven.’

De staatssecretaris heeft al eerder laten weten dat hij werkt aan een wetsvoorstel waarin het binnensmokkelen van contrabande (en dan met name zaken die buiten de gevangenis legaal zijn) strafbaar wordt gesteld.

Hier de uitzending van Powned.