Nieuw in Amsterdam: criminele Top 1000

De gemeenten Amsterdam gaat een nieuwe lijst met criminele jongeren samenstellen, zo schrijft Het Parool. Nu is er een Top 600 van veelplegers, daar komt een Top 400 bij, zodat er binnenkort een Top 1000 komt.

Top 1000

Zoveel blijkt volgens de krant uit een brief die burgermeester Eberhard van der Laan dinsdag naar de gemeenteraad stuurt. De eerste 105 Amsterdamse jongeren die dreigen af te glijden in de serieuze criminaliteit, zijn inmiddels geselecteerd voor de nieuwe Top 400. Als die volledig is, is er een nieuwe Top 1000 ontstaan.

High potentials

De Top 600 bestaat uit plegers van overvallen, straatroven en inbraken met grof geweld. De Top 400 uit high potentials: jongeren die nog niet zo veel zware misdrijven hebben begaan als de leden van de Top 600 maar daar wel in verzeild dreigen te raken. Ze zijn de laatste jaren al voor één of meer geweldsmisdrijven aangehouden en ook in aanraking geweest met een zorginstelling. Het zijn bijvoorbeeld veelvuldige spijbelaars of jongeren die door de rechter onder toezicht van jeugdzorg of de jeugdreclassering zijn gesteld. Ook jongeren uit een gezin waar huiselijk geweld plaatsvond worden in de gaten gehouden.

Rechte pad

Jongere die op de lijst staan krijgen een “regisseur” die een plan uitstippelt waarin straf en zorg worden gecombineerd. Strafrecht is de stok achter de deur maar bij de één kan het afstraffen de boventoon voeren terwijl de ontwikkeling van een ander beter gebaat is bij meer zorg.

De Top 400 bouwt voort op de gedachte van de Top 600: vroeg ingrijpen en begeleiden in de levens van de probleemjongeren geeft een grotere kans om hen weer op het rechte pad te krijgen.